7 mars 2016

Bluff eller på riktigt? "Glaciers, gender, and science A feminist glaciology framework for global environmental change research"

Via bloggen Why Evolution is True får jag tips om följande nypublicerade vetenskapliga publikation i "feministisk glaciologi". Där går diskussionens vågor höga om huruvida artikeln är på riktigt eller ännu en Sokal-bluff. Vad tror ni - bluff eller på riktigt?


5 kommentarer:

Patrik N sa...

Artikeln utelämnar tråkigt nog helt det glaciära HBTQ-perspektivet.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Mark Carey har vid andra tillfällen skrivit om glaciärer ur Andernas minoritetsbefolkningars perspektiv. Han kan inte avkrävas att ta upp alla perspektiv i en och samma skrift.

Patrik N sa...

Tack, Ulf, det har du helt rätt i. Jag blev bara så besviken och förmådde inte längre förhålla mig rationell.

Ulf Gustafsson sa...

Frågan är om inte artikeln är ett uttryck för SCIENTISM. Författarna tror att de med vetenskap kan undersöka relationen mellan glaciärer, vetenskap och kön. Den frågeställningen ligger väl utanför vetenskapens domän? I så fall visar "nyateisterna" Patrik L och Jerry Coyne prov på ifrågasättande av scientism. Bra gjort!

(Är denna kommentar en bluff eller på riktigt?)

Anders Bergdahl sa...

Vad tror ni om denna:
Representation of age and ageing identities in popular music texts.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12916/abstract

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se