1 mars 2016

Dagen efter skottdagen (Öppen tråd)

En öppen tråd för att diskutera det som inte passar in i andra aktuella inlägg, men ändå hör hemma på Humanistbloggen.

Det kan vara tips från läsare om intressanta artiklar och händelser eller förslag på förbättringar eller klagomål på bloggen. Detta inlägg är publicerat som första inlägg i månaden, så det är lätt att hitta tillbaka till genom att söka i Bloggarkivet till högerspalten.
------

Skottdagen (29:e februari) finns för att "rätta till" kalendern, så att sommarsolståndet återkommer på samma datum år efter år.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leap_year

79 kommentarer:

Lennart W sa...

Snygg graf. Om året vore exakt 365,25 dagar så skulle den långsiktiga trenden (mellan sekelskiftena) vara rät. Men eftersom ett astronomiskt år är lite mindre än 365,25 dagar (i alla de tre olika definitionerna som nämns HÄR -- i det här fallet är det det tropiska året som är relevant), då lutar trenden nedåt.

Vilket faktiskt ändrar igen vad som skulle vara "rätt" tidpunkt att minnas Palmemordet (se den tråden). Det tropiska året är ju 11,25 minuter (11 min och 15 s) kortare än 365,25 dygn, vilket ger en diff (jmf m 365,25 dygn/år, räknat över 30 år) på 30×11,25=337,5 min = 5:37:30, dvs ca 0:22:30 mindre än 6 timmar.

Så om Palmemordet hände 23:21:00 den 28 feb 1986 så hade det gått exakt 30 tropiska år kl 5:43:30 den 29 feb 2016.
(Varför?: På 30 är det exakt 7 skottdagar, plus 2×6 timmar som ännu inte har kompenserats för med skottdagar, och så minus den där diffen på 5:37:30.)

Min första felaktiga beräkning till 5:21 var alltså ändå inte så fel.

Vad skönt att DET blev utrett iaf. Till skillnad då alltså mot t ex exakta tidpunkter i Jesus liv och när de ska firas!

Patrik N sa...

Josefin Utas ifrågasätter samtidens oreflekterade, icke-kritiska och närmast magiska tänkande (här tycks till och med ledande Humanister bli religiösa utan att vare sig förstå det eller skämmas) kring kön: http://www.expressen.se/debatt/vad-bidrar-jag-med-som-en-man-inte-kan/

"Jag kan inte låta bli att tänka bakåt i tiden. Om det är kris nu, vad var det inte för 50 eller 100 år sedan med tanke på hur få kvinnor som var ingenjörer då? Hur kunde vi klara oss alls?! Och för att inte tala vissa andra arbetsplatser i nutid.
Ta till exempel svenska skolan och inom vården. Snacka om kris! De har brutal mansbrist alltså.
Fast, det kanske inte räknas som kris? Varför inte i så fall?"

Det är glädjande att Utas skrivit sin debattartikel. Sakta men säkert kan nog det absurda och just nu förhärskande feministiska sättet att tänka kring frågor som denna motverkas.Anders Hesselbom sa...

Patrik N, är det något jag lärt mig så är det att 20% kvinnliga programmerare är för lite. Vi kan köra i bilar byggda av män, bo och jobba i hus byggda av män, man absolut inte använda appar byggda av män.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Glädjande", i betydelsen roande, kan jag förstå att argumentationen du citerar är, men inte håller den för reflekterad granskning. Ingenjörsyrket var så radikalt annorlunda för 50/100 år sedan. En jämförelse fullt ut är inte möjligt. Lika så att jämföra olika yrken. Kraven är olika.

Min uppfattning är ändå att Utas ställer rimliga frågor i andra delar av sin artikel, rätt, men i avsnittet du citerar är det ytligt och oreflekterat.

Att överhuvudtaget bygga en artikel på frågor är otillfredsställande. Lätt att det blir Argumentum ad ignorantiam (Jag fattar inte, alltså måste det vara fel).

Patrik N sa...

Ulf,

"Min uppfattning är ändå att Utas ställer rimliga frågor i andra delar av sin artikel[...]"

Detta glädjer mig mycket.

Patrik N sa...

Nu tycks så gott som samtliga av mina redan i november föreslagna punkter för att lösa flyktingkrisen vara genomförda så säg inte att Humanistbloggen inte har stor betydelse för världspolitiken: http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/11/personlig-forvirring-i-lyktingdebatten.html?showComment=1447324427454#c3712815340926380279

Det som nu är viktigast att göra färdigt är att, om nödvändigt med våld, avsluta kriget i Syrien så att flyktingarna kan återvända till sitt hemland. Med fördel kan landet dessutom delas så att kurderna kan skapa en egen stat i det som idag är norra Syrien och norra Irak.

Patrik N sa...

Turkiet är nöjda med det som riskerar att bli ett kommande avtal med EU. Det här är varför:

Vi kan för enkelhets skull anta att det sitter 100 flyktingar i Turkiet som alla vill vidare till Europa. En dag tar sig 10 av dem över Egeiska havet och går iland på Lesbos där de söker asyl. 5 av dem erhåller asyl i Grekland men 5 sänds tillbaka till det "säkra asyllandet" Turkiet. Turkiet har nu rätt att i enlighet med 1-1 avtalet sända 5 syriska flyktingar till EU (och Turkiet väljer ut vilka flyktingar som ska skickas).

Saldo: EU +10, Turkiet -10.

Nästa dag upprepas proceduren på samma sätt och det nya saldot blir: EU +20, Turkiet -20.
Nästa dag upprepas proceduren på samma sätt och det nya saldot blir: EU +30, Turkiet -30.
Nästa dag upprepas proceduren på samma sätt och det nya saldot blir: EU +40, Turkiet -40.

Osv, osv.

Så här är det tänkt att proceduren ska fortsätta till dess (enligt det nu liggande förslaget) 72 000 flyktingar har omlokaliserats från Turkiet till EU. Och för detta ska Turkiet få betalt av EU?

Varför teckna ett sådant galet avtal med en halvdiktatur? Sannolikt är svaret på den frågan att Turkiet annars öppnar alla fördämningar så att flyktingar i mycket stor skala kan nå Grekland och EU behöver därför Turkiets hjälp att stoppa havsöverfarterna. Den uppgivna bevekelsegrunden för Stefan Löfven att gå med på avtalet är att hindra att människor ger sig ut på havet och drunknar (det är ett gott skäl) men i själva verket är farliga sjöresor en förutsättning för att Turkiet ska kunna skicka flyktingar till EU. Inga sjöresor - inga flyktingar som lämnar Turkiet. Det ligger således i Turkiets intresse att smuggeltrafiken över Egeiska havet fortsätter. Om inte smuggeltrafiken fortsätter så kommer samtliga flyktingar att stanna i Turkiet och då blir saldot ett helt annat än vad Turkiet önskar.

Det här vansinniga avtalet med Turkiet behöver stoppas. På många grunder.

Patrik N sa...

Alice Teodorescu om kvotering: http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.3030029-alice-teodorescu-goda-foresatser-pa-vagen-till-helvetet

Patrik Lindenfors sa...

Tack för länk. Det är de klassiska argumenten mot kvotering hon för fram, bra sammanfattade. Tyvärr gör hon som alla andra debattörer som är negativa mot kvotering, och avstår helt från att föreslå andra lösningar på problemet. Är det verkligen ett problem vi vill lämna olöst, att kvinnlig kompetens hanteras så illa? Jag tycker inte det.

Patrik N sa...

Hon pekar på ett bra sätt på problemen med kvotering. Det innebär ju inte med nödvändighet att hon måste lösa några andra problem än just de som kvotering medför. Sen tror jag inte att hon delar exempelvis din bild av vad "problemet" är, dvs olika "representation" mellan könen (tilldelning av rättigheter till individer baserat på grupptillhörigheter).

"Lösningen" är inte svårare än att behandla människor lika, och ge alla exakt lika förutsättningar, som de individer de är och inte ge eller ta ifrån dem rättigheter mot bakgrund av eventuella "grupptillhörigheter" som tex kön.

Heja Alice. Som vanligt.

Patrik Lindenfors sa...

Problemet är att människor inte behandlas lita och får exakt lika förutsättningar - kvinnor får inte samma rättigheter som män på grund av sin grupptillhörighet, i det här fallet kön.

Problembeskrivningen trodde jag vi var överens om?

Anders Hesselbom sa...

"Problemet är att människor inte behandlas lita och får exakt lika förutsättningar - kvinnor får inte samma rättigheter som män på grund av sin grupptillhörighet, i det här fallet kön.

Problembeskrivningen trodde jag vi var överens om?"


Om det är tillåtet att diskutera ett ämne utan att någon ska tro att man driver en agenda, så vill jag gärna lyfta detta: Det du skriver kan följa till att kvinnor inte är lika kompetenta, eftersom sämre förutsättningar kan följa till sämre tillvaratagande på potential lika gärna till sämre tillvaratagande av kompetens, vilket i sin tur kan ses som ett argument för att problemet ska lagas istället för att sopas under mattan med kvotering.

Patrik Lindenfors sa...

Så är det förstås. Har du några tecken på att kvinnor har sämre kompetens än män (som t.ex. i fallet brandman, då kvinnor i genomsnitt har mindre muskelmassa) så släng fram det. I annat fall kan vi kanske anta likhet vad det gäller kompetens för styrelseuppdrag?

Anders Hesselbom sa...

Nej. Jag vill igen betona att jag ville kommentera det du skrev, inte driva en agenda. Min personliga (och ytterst begränsade) uppfattning är att det är precis tvärt om.

Ostronmannen sa...

Uppenbarligen har de sämre kompetens att ta sig till styrelseposter på egen hand.
Fast det betyder ju inte att de inte har komptensen är sitta i styrelsen.

Dock så tror jag de är överrepresenterade i styrelser, eftersom urvalsgruppen till tunga styrelser, läst ekonomi, civ ing och är +50 år samt erfarenhet i yrket är de färre än utfallet idag. Dvs börjat läsa tex civ.ing 1983 eller tidigare.
Vilket i så fall innebär att de har bättre komptens art trä sig till styrelseposter än män.

Fast de är fascinerande att se hur feminister att så fixerade vid styrlelseposter hela tiden och glömmer bort alla ställen där kvinnor är överrepresenterade, Tex SVT, domare, kommunala chefer, lärare, högskolestudier, ickedodsfall i jobbet.

Men men, nu ska vi inte störa feministlogiken. Kvinnor att alltid underrepresenterade och alltid offer.

Ostronmannen sa...

PL. Vilka rättigheter har inte kvinnor?
Det vore fint med ett svar.
Har du kollat repr man vs kvinnor i EHF, du trodde det var 50/50. Jag påstår att du hittade pa eftersom ni ville ha 50/50 i styrelsen, men insåg att det inte speglade urvalsgruppen.

Patrik N sa...

"Problemet är att människor inte behandlas lita och får exakt lika förutsättningar - kvinnor får inte samma rättigheter som män på grund av sin grupptillhörighet, i det här fallet kön.

Problembeskrivningen trodde jag vi var överens om?"

Om det är problembeskrivningen så är vi helt överens. Jag tror dock att du glömmer att du till problembeskrivningen också brukar inräkna "ojämn könsfördelning", det gör inte jag.

Absolut likabehandling löser det problem vi är överens om och kvotering som metod skulle utgöra en del av det problemet om det infördes. Precis som AT skriver.

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Problemet är att människor inte behandlas lika och får exakt lika förutsättningar - kvinnor får inte samma möjligheter som män på grund av sin grupptillhörighet, i det här fallet kön. Något som yttrar sig i skev könsfördelning vad gäller exempelvis styrelsearbete.

Bättre?

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmollusken,
50/50 är inte en nödvändigtvis önskvärd könsfördelning i EHF:s styrelse, men att bara ha en kvinnlig representant är för lite. Det finns många bättre fördelningar än den vi har.

Patrik N sa...

"Problemet är att människor inte behandlas lika och får exakt lika förutsättningar - kvinnor får inte samma möjligheter som män på grund av sin grupptillhörighet, i det här fallet kön. Något som yttrar sig i skev könsfördelning vad gäller exempelvis styrelsearbete.

Bättre?"

Jag tycker det räcker så här: "Problemet är att människor inte behandlas lika och får exakt lika förutsättningar". Det är det problemet vi ska göra någonting åt. "Skev könsfördelning" får gärna uppstå förutsatt att den är ett resultat av människors fria val.

Ostronmannen sa...

Tack, PL. Det lät betydligt bättre. Jag tror ocksa enannan fördelning är bättre. Mer kompetent tex...

Vi verkar vara överens att kvinnor har samma rättigheter som män nu. Vilket är mycket förvånad att det inte var självklart innan för dig.
Dock kan nämnas att män inte har som rättigheter som kvinnor ännu, tex rätten att bli förälder utan partner.

Det är oerhört synd att feministerna skapat en fiende i den vita svenska mannen. Hur tror ni att det ska bli när man skapar en rörelse och den främste talesperson, den blivande vice statsministern, målar ut den vita medelålders mannen som roten till allt ont och hela feministrörelsen accepterar detta?

I ett tal lyckas hon vara rasist och sexist och komma undan med det fran sina egna. Det säger allt om.dagens feminism. Allt.

Patrik N sa...

Ingen operativ effekt kan ses av mångfald i tex bolagsstyrelser (trots att den generella uppfattningen kanske är att så är fallet). Man kan självfallet ändå argumentera för kvotering men då på 'social justice'-grunder (och då får man vara medveten om att man tilldelar individer rättigheter på grundval av grupptillhörighet).

http://scitechconnect.elsevier.com/good-intentions-arent-supported-diversity-research-policy/?utm_source=socialmedia&utm_medium=socialsci&utm_campaign=When%20Good%20Intentions%20Aren%E2%80%99t%20Supported%20by%20Social%20Science%20Evidence:%20Diversity%20Research%20and%20Policy&sf22977980=1

Anders Hesselbom sa...

"Ingen operativ effekt kan ses av mångfald i tex bolagsstyrelser"

Att praktisera kvotering är inte helt olikt att behandla ett problem genom att angripa symtomet. Förresten, kan det vara meriterande att ha ett uppdrag utan att ha blivit inkvoterad för sitt kön?

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Det är förstås det du länkar till. Argumenten för kvotering är framförallt två:
1. Det är en fundamental orättvisa att inte alla kompetenta människor tävlar enligt samma regelsystem utan vissa ratas på grundval av sitt kön. Alltså bör man ändra regelsystemet så att så inte är fallet.
2. Det är kostsamt att inte all kompetens tillvaratas, utan till exempel kvinnors kompetens ratas på grundval av deras kön. Alltså bör man ändra intagningssystemet så att så inte blir fallet.

Att diversitet skulle leda till bättre funktion är teoretiskt väntat, men det är en tes - som din länk visar - som inte konsekvent kunnat få empiriskt stöd.

Patrik N sa...

"1. Det är en fundamental orättvisa att inte alla kompetenta människor tävlar enligt samma regelsystem utan vissa ratas på grundval av sitt kön. Alltså bör man ändra regelsystemet så att så inte är fallet."

Med det sagt så hade jag förväntat mig att du skulle vara motståndare till kvotering.

Patrik Lindenfors sa...

Ja, jag har förstått att du förväntat dig det. Vi har inte samma problembeskrivning, uppenbarligen.

Patrik N sa...

Precis.

Göran sa...

Om fanatism
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/patriklundberg/

Ostronmannen sa...

God pask., Forskare Lindenfors.
Vi har hittat en intressant rapport fran eder. Ni skriver bland annat:
. "Det är en fundamental orättvisa att inte alla kompetenta människor tävlar enligt samma regelsystem utan vissa ratas på grundval av sitt kön"
Detta är alltså forskare PL;s tes. Har ni funnit belägg för detta? Eller vill ni hoppa över det stadiet och direkt gå till åtgärderna?
Fråga 1. Var finns det för belägg för ert påstående?
Vi pa sekritariatet för ojamnlikhet vet hur svårt det är att hitta fakta, som stöder vår verksamhet, ni kanske äntligen har lyckats.
Tänk efter 30 års forskning närmar vi oss en faktabit.

Låt oss höra. (Vi antar att ni syftar på kvinnor och inte mäns underrepresentation inom kommunal och landstingsvrrksamhet.
För där beror det ju på, som Vi alla vet, brist på komptens som gör att de är underrepresenterade.)

Patrik N sa...

Quo vadis, Sverige?

http://www.expressen.se/debatt/vi-bedrog-oss-om-det-svenska-debattklimatet/

Anders Hesselbom sa...

Om att vara generös med andras tillgångar: https://www.youtube.com/watch?v=tN9bu6CP318

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Ett av de bästa utbrotten mot kvotering (i överförd bemärkelse) som jar hört:
https://www.youtube.com/watch?v=tN9bu6CP318&feature=share

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
http://www.scb.se/jamstalldhet/

Patrik Lindenfors sa...

Höpp - samma filmtips Anders! Där ser man. Men han gör det bra, trots att jag inte riktigt håller med honom. Klart man kan diskutera hur samhället bör vara generöst utan att behöva ge bort sina egna tillgångar först. Det finns gemensamma resurser som han undviker att diskutera.

Patrik N sa...

Anders, Patrik L,

WOW, tack för filmtipset, fantastiskt!

Ostronmannen sa...

Tack PL:
Jag bad dig om fakta och du gav svar på tal.

Länken du skickade innehöll:
Chefer inom offentlig sektor(landsting, stat kommun etc) SCB. Allt från IT chefer till VD inom logistik och genom politiker)
(Dvs här pratar vi om makteliten i samhället)

20930 män.
34100 kvinnor.
62% kvinnor. 32% män.

PL skrev :
"Det är en fundamental orättvisa att inte alla kompetenta människor tävlar enligt samma regelsystem utan vissa ratas på grundval av sitt kön"

Det är inte ofta en feminist står upp för männens underrepresentation , men du verkar göra det? ;)


Eller tolkar du denna statistik som att männen är
A: Mindre kompetenta
B: Gjort andra val i livet?
C: Kvinnorna är inkvoterade enligt dagens politik.

Om A eller B varför gäller det inte inom andra yrkesgrupper. (Tänk på att privata företag har rätten, än så länge, att anställa vem de vill i sin firma)
Om C: Varför är det inte 50/50.

Göran sa...

Man slutar aldrig att förvånas här.. Vad har det med kvotering att göra?
Förutom då att dinesh d'souza definitivt tillhör "den andra sidan" för att använda Anders språkbruk.

Patrik N sa...

Kära Humanister (och alla andra); bejaka era inre barn: http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.3037109-teodorescu-hur-modiga-vagar-vi-vara-egentligen-

Anders Hesselbom sa...

Just den regressiva vänstern (som jag förmodar att "den gode" i klippet tillhör) handlar mycket om privilegierades gnäll på att andra gör för lite. Den ådran finns även i Sverige.

Som liberal vill jag även föra till protokollet att den amerikanska regressiva vänstern kallar sig för "liberaler" i USA, men att ordet betyder något annat här, nämligen att man har en politisk inriktning som håller individens frihet högt. Liberal och liberal är alltså inte samma sak.

Patrik Lindenfors sa...

Göran,
Vad det här har med kvotering att göra? Kvotering är ett sätt att snabbt rätta till oförätter som kommit till av historiska skäl.

Patrik Lindenfors sa...

Ostronmannen,
Det är olika jämställt på olika ställen i samhället - det är ingen banbrytande observation du gör.

Patrik Lindenfors sa...

(Bland annat historiska skäl, ska det stå i kommentaren till Göran.)

Ulf Gustafsson sa...

Dinesh d'Souzas svar är retorisk fint för att slippa beakta frågorna hur har du kommit till de tillgångar du besitter idag? Har andra haft samma förutsättningar? Är detta rättfärdigt? När man gör detta behöver man bara se till sin egen livstid. Mongolinvationer kan man lämna där hän.

Patrik Lindenfors sa...

Jag hade flera invändningar men inte just den. Varför är den egna livstiden den godtyckliga tidsgränsen? Det är just den historiska bakgrunden som gör att den skeva förutsättningsfördelningen uppstått. Eller vad är det du menar?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Därför, som jag skrev, man behöver bara göra detta. Den historiska bakgrunden finns där när vi föds. Hur och varför den uppkommit är inte intressant (*) när det gäller rättfärdigande.

(*för mig, självklart håller inte nationalister, rasister och andra som hävdar att namn, blod eller gener ger en rättigheter med mig om detta.)

Kristian sa...

Om det är så att ekonomiska skillnader har uppkommit till stor del genom orättvisor och diskriminering, så kan ju det ändå vara ett argument för utjämnande välfärdssystem.

Studenten har ju rätt i att orättvisornas spår finns kvar idag, och särskilt i det amerikanska samhället. Vita har i högre grad kunnat bygga upp kapital som gör att de kan skicka sina barn till fina universitet. Lösningen är då inte att specifikt ta pengar från vita och ge till andra grupper, utan en generellt högre beskattning så att alla kan få fri universitetsutbildning. Samma sak med sjukvård mm.

Så ökad rättvisa går att åstadkomma på ett mer generellt plan, även om det inte är praktiskt möjligt i alla specifika fall.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf,
Orsaken att du skrev just detta just här just nu är lång, komplex och mestadels utom din kontroll. Varför stoppa analysen vid just ditt födsloögonblick? Det är väl inget mer speciellt med den tidpunkten jämfört med alla andra tidpunkter du hade kunnat välja?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Därför att det blir mer och mer komplext och för bort frågan till historiska resonemang, istället för att diskutera politik idag.

När jag föddes är en bra tidpunkt eftersom jag anser frågan i grunden handlar om individen och på ett grundläggande plan är subjektiv. Mitt liv och mina livsförutsättningar är viktiga för mig.

Patrik Lindenfors sa...

Ulf & Kristian,
Orsakssambanden är enormt komplicerade och gynnas inte det minsta av att dra ett godtyckligt streck i sanden. Jag är mer på Kristians linje, att det går att arbeta mot orättvisor på ett strukturellt sätt. Det är där resonemanget i videon går fel. Beskatta alla, använd de pengarna för att jämna ut orättvisor och bygga ett människovärdigt samhället för alla.

Patrik N sa...

"När man gör detta behöver man bara se till sin egen livstid. Mongolinvationer kan man lämna där hän."

Haha. Om man skiter i just mongoler, ja.

Patrik N sa...

Det finns en enda "lösning" och det är equal rights under the law. Nu. Och det löser inte "problemet" med olika representation. Det "problemet" löser ni bara om ni regressar rättigheter till Kain och Abel. Och det förklaras tydligt i videon varför det vore social justice based on conquest. Därför går kvotering bort. Jättebort.

Patrik N sa...

"Jag är mer på Kristians linje, att det går att arbeta mot orättvisor på ett strukturellt sätt. Det är där resonemanget i videon går fel. Beskatta alla, använd de pengarna för att jämna ut orättvisor och bygga ett människovärdigt samhället för alla."

Vad talar för att resonemanget i videon står i strid med din uppfattning i frågan om beskattning? "Beskatta alla" är väl inte särskilt kontroversiellt? Beskatta vita till förmån för svarta vore mer kontroversiellt men helt i linje med den unge studentens argumentationslinje.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Jag håller med Kristian fullt ut. Det var något annat jag skrev om. Och gränsen är inte godtycklig. För mig är mitt subjekt väldigt relevant.

Patrik N sa...

Feminism(tm) är även akademiskt baserade häxskolor: http://akademinvaland.gu.se/aktuellt/n//feministisk-haxskola-startar-pa-valand.cid1364055

Ostronmannen sa...

Pl.
Du är medveten om dina inlägg angående feminism är synnerligen undermåliga.
"Det är olika jämställt på olika ställen i samhället - det är ingen banbrytande observation du gör."

Ja, det var ju just det som var min poäng gentemot kvotering.


PL resonerar.
- Det är inte jämställt här. Vi måste kvotera.
-Här är det också ojämnställt, Patrik. Männen...
-"Ja, det är ju ingen banbrytande observationen du gör", Ostronmulusken.
-Nu var ju min undran varför du vill kvotera när det gäller kvinnor, men inte när det är ojämnställt när det gäller män?


...och PL försvinner ur tråden.

Min stående poäng i alla diskussioner angående feminism är att du aldrig backar upp dina påstående med fakta samt att du konsekvent försvinner när du hamnar i situationer som är trängande eller så kör du standardknepet.
-"jag tror" .... Tex att det är 50% som ar kvinnor i EHF) och när man frågar efter fakta så blir det tyst.

Här kommer en liten boll till dig.
Din tro pa feminism är precis som en troendes på gud. Du vill och känner. Du pratar om strukturer och normer och plockar körsbär i munkens trädgård.
Varför?

I princip all annan diskussion som du har där använder du fakta och logik. Men i feminist frågan är det mycket."jag tror. Strukturer etc"

Jag finner din inställning till feminism som mycket fascinerade. En forskare med god intellektuell kapacitet som totalt har bort dig och använder samma resonemang som när han kritiserar tro.
Jag har tex nämnt Åsa Romson famösa Almedalen-14 tal , säkert 10 gånger genom åren. Inte en gång har du följt upp det.
(Om Sveriges blivande vice statsminister utrycker sig sa rasistiskt och sexistiskt så kommer feminister att känna att det är tillåtet att vara likadana. Vilket är vad som hänt.)
... det sorgliga är massan som tyst håller med och inte kritiserar detta.

Ta inte illa upp, men jag tror du skulle lära dig mycket av att läsa dina egna inlägg och istället för genusglasögon ta på dig vanliga.

Patrik N sa...

En av Sveriges bästa krönikörer, Patrik Kronkvist, slår huvudet på spiken (igen): http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/kronqvist-var-farliga-likhet-med-molenbeek/

Göran sa...

Finns det några konstruktiva förslag till lösning i krönikan? Jag kan åtminstone inte se några. Ställer mig också frågande till likheten mellan Sverige och Belgien annat än på ytan.

Patrik N sa...

Marcus Birro skriver rätt tänkvärda ord: http://marcusbirro.se/med-islam-trader-nya-villkor-in/

Ulf Gustafsson sa...

Marcus Birros ord kanske där var tänkvärda, ord för ord. Men när de fogades samman till meningar upphörde det tänkvärda.

Anders Hesselbom sa...

"Marcus Birro skriver rätt tänkvärda ord: http://marcusbirro.se/med-islam-trader-nya-villkor-in/"

Jag är osäker här, men jag tar risken att spekulera lite. När media kritiserar gör de maktanalyser för att avgöra hur hårt de ska sparka. Av någon anledning (verkar det åtminstone som att man) placerar man kristna fundamentalister över muslimska. Det kan vara ett uttryck för undermedveten rasism i kombination med mellanmjölksimplementationen av "godhet".

Patrik N sa...

Ulf,

Vad spännande. Vad tror du att det kan bero på att du inte fann någonting tänkvärt alls i texten?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Vet inte. Vad tror du att det kan bero på att du länkade till en text där du fann någonting tänkvärt, men inte berättad vad i textmassan detta var?

Patrik N sa...

"Vad tror du att det kan bero på att du länkade till en text där du fann någonting tänkvärt, men inte berättad vad i textmassan detta var?"

Det var så mycket.

Anders Bergdahl sa...

Birro är en främlingsrädd kristen extremist... han är så långt ut på högerkanten att till och med SD och KD drar öronen åt sig.
Han är bitter och aggressiv och uppenbarligen oförmögen att se bjälkar i sina egna ögon.. han har väldigt mycket gemensamt med extrem islam.. han borde snarare välkomna att de nu finns fler homofoba religiösa som kanske uppskattar hans bittra kunskaps och demokrati fientliga uppkastningar...

Patrik N sa...

Anders,

När du nu klassificerat Birros person utifrån religion, politisk uppfattning och psykologi så är jag nyfiken på om du har någon reflektion kring innehållet i hans krönika?

Patrik Lindenfors sa...

Patrik N,
Birro försöker tvätta bort "kufstämpeln" som kristna har på sig, till exempel Livets Ords sektstämpel, utan att lägga fram ett enda argument för varför vi inte längre ska se det som konstigt med Åke Greens homofobi och Knutbysekten. Det är jättekonstigt, särskilt när han sen jämför med islam.

Vad gäller Islam har han dock en poäng. Handlar det om den religionen gäller plötsligen andra diskussionsregler. Men det håller sakta på att förändras. Mer och mer vettiga människor vill föra den diskussionen. Dit räknar jag dock inte Birro.

Patrik N sa...

"Vad gäller Islam har han dock en poäng. Handlar det om den religionen gäller plötsligen andra diskussionsregler. Men det håller sakta på att förändras. Mer och mer vettiga människor vill föra den diskussionen."

Det är även min reflektion. Ser fram mot blogginlägg som skapar en arena för diskussionen.

Anders Bergdahl sa...

Innehållet är bittert Patrik N, han tycker synd om sig själv för att vi inte tillåter kristna att propagera odemokratiska och homofoba budskap.. verkar som att Birro vill vara en kristen taliban, öppen med hur fel det är med mänskliga rättigheter och att bibeln minsann gäller.. det är innehållet.. visst är det synd att vi inte fördömer muslimer lika hårt som kristna.. men med all kristen och nationalistisk främlingsfientlighet så är Muslimer i Sverige redan under attack.. Kanske är det så att vi på vänsterkanten hellre exemplifierar problemet med religiösa dogmer med våra inhemska skräck exempel istället för att hoppa på de redan marginaliserade som första mål.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

"Vad gäller Islam har han dock en poäng. Handlar det om den religionen gäller plötsligen andra diskussionsregler."

Det finns inga diskussionsregler (mer än de liknande våra modereringsregler), så det påstående kan inte vara sant. Jag ifrågasätter t.ex. Oprecisa generaliseringar när jag läser dem. Andra accepterar dessa. Båda diskussionsätten är tillåtna.

Patrik N sa...

Ulf,

Tror du får vända dig till Patrik L istället.

Patrik N sa...

Anders B,

"visst är det synd att vi inte fördömer muslimer lika hårt som kristna.. men med all kristen och nationalistisk främlingsfientlighet så är Muslimer i Sverige redan under attack.. Kanske är det så att vi på vänsterkanten hellre exemplifierar problemet med religiösa dogmer med våra inhemska skräck exempel istället för att hoppa på de redan marginaliserade som första mål."

Jag tror att det är just sammanblandningen* mellan muslimer (moderata sådana) och våldsbejakande jihadister som ni på vänsterkanten gör som är problemet. Ni blandar samman kritik mot våldsbejakande islamism med kritik mot muslimer. Ni måste lära er att hålla isär islam och våldsbejakande islamism (och därefter bidra i kampen mot den senare istället för att relativisera och ursäkta den).

* I din första mening skriver du just att det är synd att vi inte fördömer muslimer hårt medan det i själva verket inte är muslimer som ska kritiseras utan istället muslimska islamister som bejakar våld.

Ulf Gustafsson sa...

Det var min avsikt att adressera Patrik L, Patrik N. Men fel blev det.

Patrik N sa...

"Det var min avsikt att adressera Patrik L, Patrik N. Men fel blev det."

Det är jag som lurar dig (av misstag), jag håller ju faktiskt med Patrik L om det han skriver så "allra rättast" ska du vända dig till oss båda.

Lennart W sa...

Läste Patrik Ls kommentar först och trodde då att Birro måste ha försvarat Greens homofobi. Men i sin artikel så skriver Birro istället att han INTE delar Greens uppfattning.

Inte heller försvarar han ju egentligen Knutby... församlingen? "Kristi Brud"? Mördarpastorn? Eller vad det nu är som insinueras här.

Inte heller försvarar han egentligen Livets Ord. (Jag kan dock själv till en del gå i god för paret Ekman efter att de blev katoliker, och efter att både ha hört dem live och läst deras bok -- men det är ju en annan sak.)

Patrik L, jag tycker alltså att du kör med ett skamgrepp här. Varför? Bara för att Birro inte tycker och tror som du?

Det han faktiskt talar om är den stora skillnaden mellan hur kristna som bara uttrycker åsikter i vårt land, bemöts jämfört med muslimer som inte ens kan ta avstånd från IS terror. Har han rätt om det? För Anders B spelar det ingen roll eftersom muslimer redan är marginaliserade. Är det verkligen så i vårt land idag? Behöver inte gå precis på SDs linje för att ändå konstatera att antalet muslimer i vårt land ökar ganska snabbt just nu. Och att det är belagt att IS utnyttjar flyktingströmmarna för sina egna syften. Sen kan det vara väldigt överdrivet att tala om "islamisering" som "invandringskritikerna" gör. Men kanske sanningen iaf ligger någonstans emellan denna ytterlighet och den andra att de skulle vara helt marginaliserade?

Ja, Birro är bitter över hur han själv har behandlats. Är det konstigt på något sätt? Det tycker inte jag.

Kristna är mest förföljda i världen. Skulle man kunna tänka sig en liknande solidaritetsyttring för dessa som det officiella Sverige ställde upp på med sitt stöd för muslimska kvinnors rätt att bära huckle? T ex skulle vi ju *allihop* under iaf en dag kunna bära fullt synliga krucifix! Tar det emot mer än att bära huckle?

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag uppfattar det som att han försvarar Livets Ord, men inte pastor Green. Knutbysekten är lite oklart. Jag ber om ursäkt för min felaktiga generalisering.

Anders Bergdahl sa...

Lennart
Om muslimer med jämna mellanrum ska ta avstånd från IS borde väl kristna då och då ta avstånd från inkvisitonen...

Anders Hesselbom sa...

Eller Katolska kyrkan.

Lennart W sa...

Anders H: Eller yxskaft.

Anders B: Att fråga "Tar ni på vänsterkanten avstånd från Stalin och Mao?" är väl inte samma sak som ett krav på att ni med jämna mellanrum ska ta avstånd från Stalin och Mao? Det första är en mer eller mindre relevant fråga som det önskas svar på NU. Det andra är att du ska göra det t ex varje torsdag.

Btw har jag nog iofs aldrig sett vilken sorts vänsterkant du bekänner dig till. TAR du avstånd från Stalin och Mao?

Anders Hesselbom sa...

"Anders H: Eller yxskaft."
Du har mycket att upptäcka innan du dör.

*) Livets slut, inte Jehovas himmel.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se