12 mars 2016

Dogmatisk ateism? Jodå, och nu finns det forskning på det


Slår man upp ordet "fritänkare" i Nationalencyklopedin står det så här:
fritänkare, person som i religiösa frågor inte erkänner någon läroauktoritet och därför står fri gentemot kyrkan och dess lära; i modernt språkbruk ofta detsamma som en som förnekar Guds existens.
Det låter väl finemang? En del ateister ser sig därmed per automatik som fritänkare - bara för att de är atister. Men man behöver inte spendera lång tid i diskussioner på nätet för att upptäcka att så är det inte alls. Tvärtom är många ateister precis lika dogmatiska som fundamentalistiska kristna - som om de vore "ateistiska fundamentalister". Är man ateist som värderar verkligt fritt tänkande - förmågan att ändra åsikt när man blir överbevisad - är det här skitjobbigt.

Men är det sant då? Är inte "dogmatiska" ateister egentligen fria tänkare som bara är väldigt säkra på sin sak? Människor som inte krampaktigt håller sig fast vid sin sanning när det kommer nya evidens, utan bara personer som fritt kontemplerat evidensen kring gudarnas existens och dragit den enda möjliga slutsatsen?

För att undersöka dogmatism har Malgozata Kossowsk, Aneta Czernatowicz-Kukuczka och Maciej Sekerdej vid Jagiellonian University i Krakow gjort ett experiment på 116 studenter, varav ungefär en fjärdedel var universitetsutbildade och 13% var ateister. Först fick försökspersonerna fylla i frågeformulär som mätte hur svårt de hade att tolerera osäkerhet, hur dogmatiska de var i allmänhet och hur säkra de var på sin gudstro/ateism.

Det visade sig att människor som hade svårt att tolerera osäkerhet också var religiöst dogmatiska - och här spelade det ingen roll om försökspersonerna var religiösa eller ateister.

Försöket fortsatte sen med att man bjöd in försökspersonerna till att göra vad man sa var ett personlighetstest på universitet. Hälften blev frågade frågor som tvingade dem reflektera över osäkerheten i sina liv. Hälften frågades frågor som var neutrala och enkla att besvara. Sen följde en rad frågor om deras fördomar, t.ex. om homosexuella eller abortmotståndare.

Dogmatiska religiösa och dogmatiska ateister var, som man kunde förvänta sig, mer benägna att hålla med fördomsfulla påståenden om "de andra". Men i båda fallen så ökade benägenheten att hålla med om fördomsfulla påståenden om försökspersonerna först hade tvingats reflekterat över sin osäkerhet.

Slutsatser? Människor som har svårt att tolerera osäkerhet är mer benägna att bli dogmatiska ateister eller dogmatiska troende. Och båda grupperna reagerar på osäkerhet genom att bli mer fördomsfulla.

Det finns tack och lov viss forskning som indikerar att ateister trots allt är lite mindre dogmatiska än kristna. Men det här är ändå en tänkbar förklaring av det vi alla har observerat - att det existerar en delmängd ateister som är lika dogmatiska som religiösa.

Det är min bestämda åsikt att vi bör vara på vakt mot all dogmatism. "Håll rent åt höger" manar man demokratiskt sinnade högerpartier. "Håll rent åt vänster" är samma maning till demokratiska socialister. "Håll rent mot dogmatismen" är det som gäller oss.
___________________________

Forskningsrapporten kan du läsa här. En del av den här bloggtexten är översatt från bloggen Epiphenomenons text om samma studie.

7 kommentarer:

Kristian sa...

Det finns ju en hel del forskning på koncept som liknar varandra: intolerance of uncertainty, intolerance of ambiguity, need for closure. Man kan också jämföra med det som gjorts inom Terror Management Theory, där man brukar exponera personer för något som upplevs hotande - till exempel påminna dem om döden, ge dem ett svårt test som de misslyckas på (hot mot självförtroendet). Människor brukar i olika grad reagera på hot och osäkerhet genom att hårdare hålla fast vid sina åsikter, och vissa verkar ha ett starkare behov av något att hålla fast vid.

I vilken grad man reagerar på det viset verkar ha mindre att göra med om man är troende eller ej, och mer att göra med individuella skillnader och om man starkt identifierar sig med en grupp. Antagligen för att grupplojalitet då kommer in i bilden, en grupp har ju genom evolutionen varit användbart att hålla fast vid i tider av osäkerhet och hot.

Det här är lite av ett dilemma för varje idéburen rörelse. Att medlemmar känner starkt engagemang och lojalitet med rörelsen känns ju ofta som något positivt. Å andra sidan, de mest lojala riskerar också i högst grad att bli dogmatiska och intoleranta mot avvikare.

Lennart W sa...

Anders H har nog invändningar mot detta. "Hur kan man vara en extrem aenhörningist"? Yada, yada, yada.

Anders Hesselbom sa...

Nix, man kan ha bättre och sämre skäl för det mesta man tror eller inte tror, och det innefattar givetvis Gud. Tvärt om, jag har länge anat att man kan vara dogmatisk ateist, och brukar vara noga med att kunna definiera varför man inte tror och vad som krävs för att man ska ändra sig. För min del följer ateismen från skepticismen.

Håkan W sa...

Hmm, bra och intressant inlägg. Jag har dock alltid känt en viss tveksamhet till Thorild-citatet på bilden ovan.

I en personlig trosbekännelse på Facebook härom månaden (länk nedan) - där jag efter många år inom frikyrkan "kom ut ur garderoben" (åtminstone mer offentligt, de som känner mig väl visste det sedan långt tidigare) som ICKE-kristen, uttrycker jag det hellre såhär (som sann FRI-tänkare...):

"Jag försöker leva efter principen att snarare tänka ”fritt” än att tänka ”rätt”, med en tro på att det fria tänkandet – utan religiösa, ideologiska, politiska eller filosofiska skygglappar - är den bästa metoden för att närma sig det som faktiskt är… rätt."

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1811998902362213&set=a.1532138020348304.1073741827.100006563628070&type=3&theater

Håkan W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
MM sa...

Har för mig att det var Axel Hägerström som, när han kom till Uppsala, såg det där Thorildcitatet på Universitetsbyggnaden och sa något i stil med:

"Det borde läggas till att I som här inträder, låten hoppet fara"

Det berättades dock bara anektdotiskt när jag pluggade i Uppsala. Säger väl ändå nåt om att inte vara rädd för att tänka fel.

Göran sa...

Visst är det stort att tänka fritt för ateister såväl som för religiösa.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se