9 mars 2016

En rolig serie - i genomsnitt

3 kommentarer:

Lennart W sa...

Om ni måste gissa JA eller NEJ, vad tror ni egentligen? Lever vi verkligen i en simulering (i en simulering i en simulering...) såsom Bostrom beskriver?

JA eller NEJ?

Wikipedia har en rätt ok text om ämnet inkl kritik och referenser. Om argument nu ändå spelar någon roll.

https://en.wikipedia.org/wiki/Simulation_hypothesis

hapazard sa...

Tja, tror man på en allsmäktig gud och skapare som existerar skild från sin skapelse kan man väl med fog hävda att vi lever i en simulering då gud skulle kunna skapa ett godtyckligt antal skapelser och manipulera förhållandena i dem.

I denna mening finns ingen skillnad mellan att tro på en allsmäktig gud och att tro på något annat väsen/hypercivilisation som simulerar vår verklighet.

I ingetdera fallet går det att motbevisa hypotesen inifrån den upplevda verkligheten (förutsatt en prefekt simulering) och vi kan heller inte påverka skapelsens/simuleringens förhållanden Det rationella valet är då att leva som att den upplevda verkligheten är sann, och förkasta alla idéer om skapare, gudar och simulerade verkligheter som spekulationer, kanske intressanta sådana men ändå helt ogrundade.

Kristian sa...

Är det några filosofer som intresserat sig för det teodicéproblem som rimligen borde uppstå om man tänker sig att vi lever i en simulering?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se