8 mars 2016

Förgiftar ateism allt?

Även Maria Küchen har bidragit i genren ”svartmåla ateister”. I decembernumret av Ordfront magasin publicerades hennes artikel Religionen som syndabock. Det är en lång artikel som både har starka och svaga sidor, men det är svårt att bortse från det som i bästa fall kan kallas överdrifter och slarvigt formulerade resonemang.

Richard Dawkins är huvudfokus i artikeln som inleds med att han var dragplåster vid ett populärvetenskaplig föreställning arrangerad av Kungliga Vetenskapsakademien och Fri Tanke förlag i december 2015. Küchen skriver:
"Dawkins forskning har legat i träda sedan 1990-talet, men många av hans anhängare ser honom ändå som en vetenskapsman i Nobelpris-klass. Varför? För att han inte tror på Gud."
Undrar hur många anhängare detta är? Något närmare upplysning om detta ger inte Kuchen. Hon vet dock varför dessa personer anser detta: Dawkins är ateist! Vi har alltså att göra med några personer som, enligt Küchen, anser Dawkins ska få Nobelpriset för att han är ateist. Inte speciellt kunniga personer. Man undrar dock hur hon kommit fram till denna slutsats. En ledtråd jag hittar är en facebookgrupp kallad "Prof Richard Dawkins for The Nobel Prize". Det är sex personer som gillar den.

Sedan levererar Küchen två exempel: Brights-rörelsen som Dawkins startade 2003 och att den
"ateistiska föreningen Humanisternas ordförande Christer Sturmark poserade vid ett schackbräde när han våren 2015 intervjuades i DN."
Detta är enligt henne belägg för tesen:
"I den aktiva ateistens självbild ingår kort sagt ofta att han är intelligentare än andra. Han tror inte på sagor. Han har begripit att tomten inte finns."
Tesen är inte helt utan bäring. Det finns ateister som gillar att framställa sig själva som smartare än religiösa i allmänhet. Dessa personer är inte speciellt trevliga. Dock tillhör absolut inte Christer Sturmark dessa. Att han fotograferas ihop med ett schackbräde beror på att schack är ett av hans stora intressen. Det beror inte på att schack betyder hög IQ, vilket gör att man är en skitstövel. Något Küchen tycks tro.

Efter detta kommer den obligatoriska slängen med rasistsleven:
"Jag måste gå till rasistsajter för att finna motstycke till hatet och hoten jag mött vid försök att kommunicera i vissa ateistiska amerikanska FB-grupper."
Küchen ger ett exempel, facebookgruppen: "Religion poisons everything". Nio av mina facebookvänner gillar den gruppen. Hatar ni lika mycket som rasisterna? Ni vet själva vilka ni är. Küchen fortsätter:
"Hatare attraheras av rörelser med anspråk på att propagera en hotad absolut sanning i ett omgivande mörker. Den missionerande ateismen är en sådan rörelse. Det tydliggjordes i en rätt så förvirrad debattartikel i DN 2015, där Christer Sturmark och andra förväxlade sanningsrelativism med det postmodernt helt vetenskapliga synsättet att saker vi iakttar ser olika ut beroende på perspektiv."
Detta måste vara artikelns lågvattenmärke. En debattartikel författade av, förutom Sturmark, Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, tas som ett exempel på att den missionerande ateismen är en rörelse som attraherar hatare, eftersom Küchen anser författarna inte förstått vad postmodernism är. Ni resonerade fel. Alltså ni "propagera en hotad absolut sanning i ett omgivande mörker". Alltså ni attraherar hatare. Vänta nu Küchen... detta var ett förvirrat resonemang. Alltså du attraherar hatare!

Nästa obligatoriska ingrediens är historisk terror som sägs bero på ateism:
"Bland ateister flammade hatets lågor under terrorregimen i Frankrike, när kristna i Upplysningens kölvatten halshöggs på löpande band. I Sovjet, där ateism var påbjuden livsåskådning, deporterades troende systematiskt till Gulag eller spärrades in på mentalsjukhus eftersom gudstro likställdes med sinnessjukdom. Ateister har fel om de tror att inga korståg skett i ateismens namn och ingen terror utövats."
Om Franska revolutionen har vad jag förstår Küchen fel. Under Robespierres skräckvälde förföljdes både katoliker och ateister. Marquis de Condorcet och Jacques Hébert är ett exempel på det senare. Robespierres sa följande i ett av hans kända tal: "Armed in turn with the daggers of fanaticism and the poisons of atheism, kings have always conspired to assassinate humanity."

Att förföljelsen i Sovjet gjordes i ateismens namn är delvis rätt, men också en grav förenkling. Men ändå ateism är inget absolut skydd mot terror. Kom ihåg detta!

Sedan presenterar Küchen ett stycke om Dawkins och Christopher Hitchens, som är en blandning mellan påhitt och halvsanningar, med kontentan att religion inte är roten till allt ont.
"Därför skrämde det mig att så många människor omedelbart skyllde terrordåden i Paris den 13 november enbart på religion och gudstro – all slags religion, all slags gudstro överallt."
Ja, det finns säker några stycke som hävdade detta. De har fel. Mer än religion hade betydelse för terrordåden och Jainismen går fri från attentaten i Paris.

Avslutningsvis berättar Küchen att hon gärna själv varit åhörare vid det populärvetenskapliga arrangemanget i december:
"Det hade varit skoj att gå till Cirkus i Stockholm i december och lyssna på Richard Dawkins föredrag, men jag har inte råd. Att höra Dawkins kostar 400 kronor."
De 1 600 personer som hade 400 kr över, ska dock veta att de inte skulle gått dit:
"Pompösa välbetalda aggressiva överstepräster som Richard Dawkins skulle denna folkrörelse kunna avstå från att dyrka och försörja."
Tur för Küchen att hon inte hade råd, då hade hon drabbats av sin egen oförsonliga kritik. Nu är det lite orättvist att bara angripa dessa åhörare. Dawkin var vid detta sverigebesök inbjuden till så väl Nobelfesten som tv-programmet Skavlan.

Men för att nyansera lite. Ateism förgiftar inte allt. Inte ens uttalad ateism. Det går att vara både aktiv och missionerande ateist, utan att hata och hetsa mot religiösa. Tänk på detta. Det går också att skriva bättre granskande artiklar om ateiströrelsen, än den Maria Küchen levererade.

11 kommentarer:

Patrik N sa...

Ulf. Din analys är inget annat än storartad! Att jag bråkar på dig ibland beror förmodligen till stora delar på att jag är avundsjuk på just din förmåga till analys och varje gång du uppvisar den påminns jag om mina egna begränsningar.

Nu vore det väldigt intressant att få höra Küchen respondera på din totala sönderplockning av hennes text.

Anders Hesselbom sa...

Jag gillar inte att man tillskriver en massa negativa attribut på ateister, eftersom alla som inte tror på någon gud är ateister, rent tekniskt. Det är en grupp som både innefattar personer som på allvar tror att de lever i Fylke och är på väg till Mordor, och prominenta vetenskapsmän som bidragit till vårt välstånd. De som förtjänar att angripas är de som är öppna med att de inte tror, och varför. Alltså de ateister som tar sig friheter som vi normalt anser vara exklusiva för troende. Nyateister, om man så vill. Att prata illa om ateister är inte mer begåvat än att prata illa om människor som inte tror på andra övernaturliga väsen - angrepp bör baseras på de uttalanden man gör, inte de tillkortakommanden man saknar.

Göran sa...

Till att börja med är rubriken felaktig. Den kritiserade artikeln är inte ens i närheten att påstå att ateism förgiftar allt.

Lennart W sa...

"Ateister" är en lite för allmän beteckning för någon specifik kritik öht, ungefär på samma sätt som att "religiösa" är det. Men när det gäller nyateism verkar det ligga till på ett annat sätt. Se mitt inlägg i tråden om understreckaren.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Tror även du ser frågetecknet i rubriken. Det är underligt att påstå att frågan är felaktig, men kanske är den obefogad.

Patrik N,

Tack!

Anders Hesselbom sa...

Lennart, även om "religiös" är ett ord som har med bäring än "ateist", så håller jag med dig om det. Däremot undrar jag om du har något klokt att säga om vad som utmärker ateister?

Detta verkar bli ytterligare en dag då jag inte behöver äta upp min hatt...

Anders Hesselbom sa...

Angående rubriksättningen så vet vi ju om att citattecken betyder olika i olika sammanhang, och har åtminstone tre betydelser. Här syftar det till att representera en uttolkning, ibland kan det "kanske" bära på en ironisk betoning. Båda dessa användningar ser helt annorlunda ut än när man avser att citera en källa. Förväxlingsrisken är minimal, och jag tror själv att jag har en förtjänst i att påvisa detta för redaktörerna på bloggen, för frågan har diskuterats förr.

Göran sa...

Ulf,
köper obefogad.
Men varför sätta ut en obefogad rubrik? Kan det finnas risk för att någon kan tro att det påståtts i artikeln? Riskerar att vilseleda när man börjar leta efter en dylik frågeställning.

Det var i alla fall upplysande att det finns 6 personer förutom Anders som vill ge Dawkins Nobelpriset.

Krister V sa...

Rubriken är helt enkelt ett självmål, eftersom den är en travesti på ett nyateistiskt fördömande av all religion.
Det är väl inget vågat påstående att hatare av olika slag attraheras av absoluta sanningar, att kunna se ner på de otrogna, oupplysta, vidskepliga, etc. etc.?

Är det någon hon misslyckats med så är det väl svartmålningen:

"Vanliga hyggliga missionerande ateister hatar inte religion, de är sunt skeptiska, men hatare finns."

"Liksom religionerna är den missionerande ateismen också en konstruktiv kraft. Där finns en glad folkbildningsiver. Hos förbundet Vetenskap och Folkbildning föreläste jag ibland innan jag kom till tro. Det skulle jag fortfarande gärna göra, men jag uppfattade en besvikelse hos VoF:are när jag hade blivit kristen. Därmed, tycktes det, hade jag hamnat bland »de andra«, de annorlunda, dem som man var emot."

"En fin sak med den missionerande ateismen är dess karaktär av folkrörelse."

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Syftet var att locka till läsning. I detta syfte var inte rubriken obefogad. Min förhoppning var att läsaren efter en genomläsning besvarade frågan med ett nej.

Krister V,

"Vanliga hyggliga missionerande ateister hatar inte religion, de är sunt skeptiska, men hatare finns. [...]
Hatare attraheras av rörelser med anspråk på att propagera en hotad absolut sanning i ett omgivande mörker. Den missionerande ateismen är en sådan rörelse."

Alltså rörelsen är problemet, inte alla medlemmar.

Jämför med:

Vanliga hyggliga missionerande religiösa hatar inte ateism, de är sunt skeptiska, men hatare finns. [...]
Hatare attraheras av rörelser med anspråk på att propagera en hotad absolut sanning i ett omgivande mörker. Missionerande religion är en sådan rörelse.

Alltså rörelsen är problemet, inte alla medlemmar.

Jag tror ändå några religiösa känner sig svartmålade av detta.

Krister V sa...

Ulf,
Jovisst, det är en risk för alla rörelser som erbjuder någon form av absolut sanning. Det bör dock inte ses som svartmålning utan som en varning.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se