9 mars 2016

Humanisterna likställs med Svenska kyrkan

I dag har det beslutats att Humanisterna ska likabehandlas med Svenska kyrkan i samband med Riksmötets årliga öppnande.
– Tidigare har gudstjänsten varit en del av öppnandet. Nu säger vi att kyrkan står för sin programpunkt och Humanisterna för sin, säger Kristoffer Bäckström, enhetschef vid Riksdagens enhet för besök och evenemang. 
I praktiken innebär förändringen att information om både Svenska kyrkans och Humanisternas evenemang kommer att ingå i inbjudan som skickas till gästerna. I gengäld måste arrangörerna uppfylla riksdagens krav, som att lokalerna ska vara tillgängliga för funktionshindrade. 
– Vi vill vara demokratiska och rättvisa, säger Kristoffer Bäckström. [DN]
Detta är ett positivt erkännande från riksdagsförvaltningen. Förhoppningsvis blir det nu lättare att få även riksdagsledamöterna (lagstiftarna) att likabehandla icke-religiösa livsåskådningar.

2 kommentarer:

Pelle Jönsson sa...

Äntligen klassas humanismen som religon.
Det bör rimligtvis betyda att humanistista åsikter ska hållas privata och stängas ute från det offentliga rummet, ej tillåten att undervisas i skolor, ej tillåten för föräldrar att pracka på sin barn, osv.
Eller?

Ulf Gustafsson sa...

Pelle J,

Du har missförstått allt.
- Regeringskansliet jämställer organisationen Humanisterna med organisationen Svenska kyrkan i ett hänseende.
- Humanisterna förespråkar inte att religiösa åsikter ska hållas privata och stängas ute från det offentliga rummet.
- Humanisterna vill att det ska undervisas om religion i skolorna.
- Humanisterna anser inte att föräldrar ska dölja sin religion för sina barn, men det finns gränser för vad föräldrar får göra med sina barn.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se