20 mars 2016

Hur började islam?

Hur islam började som religion är i stort höljt i dimma. Ändå finns det en berättelse som tas för att vara vedertagen, men denna berättelse är förmodligen i huvudsakligen en myt. Problemet är att det är så få historiker som kritiskt, med gängse historievetenskapliga verktyg, undersökt islams tidiga historia, så vi vet väldigt lite.

En historiker som gjort detta är Fred M Donner, professor i Mellanösterns historia vid the University of Chicago. Han har bland annat skrivit: Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam (2010).

I detta föredrag (2011) berättar han om sina slutsatser: Om Muhammeds liv har vi, om vi bortser från "traditionen" som skrevs ner än hundra år efter hans död, endast en källa, själva Koranen. Den berättar något om hans föreställningsvärld och de "troende" som texten riktar sig till. Efter profetens död (632) verkar det ha funnits en monoteistisk pietistisk reformrörelse som växte och var så lik judendomen och kristendomen i området att den accepterades utan öppen konflikt. Först runt år 700 verkar det bildas en från andra religioner distinkt lära, genom att fokus lades på Muhammed som profet och på förnekelse av treenigheten. Det är först då dessa "troende" kallas muslimer.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se