12 mars 2016

"Jesus begravdes i Kashmir"

Religionsdialog i Sverige brukar mest handla om att religiösa träffas och håller med varandra. Därför är det uppfriskande när det blir debatt mellan olika religiösa företrädare.

Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi, men också kristen apologet, har läst Koranen och har efter detta frågor om Koranens grymmaste verser vilka han ställer till imamer och andra muslimska representanter. Lembke gör detta i en debattartikel i Expressen, men det framgår inte om detta är en kreativ form av forskning, genom crowdsourcing, eller kritik av islam.
Går [dessa problematiska passager] till äventyrs att läsa symboliskt? Eller går det åtminstone att resonera liksom i fallet med kroppsbestraffningar, alltså att de nödvändiga villkoren för reglernas tillämpning i praktiken saknas? 
I takt med att allt fler svenskar är muslimer blir det viktigare att frågorna ställs. De är komplexa och svåra att diskutera, men syftet är väsentligt. Gemenskapen och integrationen mellan olika slags troende och icke-troende har allt att vinna på en ärlig dialog.
Det är förvånande att Lembke, biträdande studierektor på en religionsvetenskaplig institution vid Lunds universitet, inte kände till eller tog reda på svaren innan han skrev debattartikeln. Han borde inte vara ovetande om alternativa översättningar av Koranen, till exempel Quran: A Reformist Translation.

En som vill hjälpa med att bota okunskapen är Kashif Virk, imam i Islams Ahmadiyya Samfund. Han svarar hur deras samfund tolkar de aktuella passagerna. Dessa tolkningar mildrar innebörden, men buden är ändå hårda.
Det är viktigt att fråga sig själv hur en skrift där Gud förklarar sig själv vara nåderik och barmhärtig innan varje kapitel, kan innehålla de inslag som Lembke hänvisar till? Jag själv, född och uppvuxen i Sverige, kan tycka att dessa bud är mycket hårda. Men som muslim måste jag även ta avstånd från de handlingar som föranleder dem. Förseelsen ses lika allvarligt som straffet. 
Sedan tror jag även dessa verser blivit aktuella just på grund av den systematiska feltillämpning som de utsatts för i vissa muslimska länder. [...] 
Jämförelsevis har Sverige kommit mycket långt kring hur vi tänker om jämlikhet. Dock utgör vårt sätt att tänka ingen norm i omvärlden. Även vi muslimer som lever i Sverige anpassar vårt utövande till samhället, men utan att bortse från den visdom vi finner i vår lära.
Kashif Virk debatterade förra helgen Sanningen om Jesus med den kristne apologeten Omid Pasbakhsh. Det var muslimen som framförde argument för att Jesus var en helt igenom mänsklig profet som överlevde korsfästelsen, mot den kristna berättelsen av en gud som lät sig dödas så att "vackra" halssmycken kunde bäras 2000 år senare.

Tidningen Dagen rapporterade från debatten och intervjuade dem efter åt. Hela debatten, som arrangerades av Svenska Evangeliska Alliansen, kan ni lyssna på här.Debatterna om religion brukar annars ske med företrädare för Humanisterna som ena parten. Detta sker igen nästa vecka. Då samtalar Kashif Virk med Christer Sturmark om ämnet Är religion eller sekulär humanism bäst för vårt samhälle? Tid: Torsdag 17 mars kl. 18:00 Plats: ABF-huset, Stockholm

3 kommentarer:

Anders Bergdahl sa...

Lembke har skrivit några av de mest idiotiska texter jag löst.. nu uppviglar han till hat mot Islam.. han är uppenbarligen blind för det faktum att Bibeln är MINST like problematisk.
Detta aktualiserar också problemet med vad som ska få kallas forskning. Lembke har inte forskat än enda gång i hela sitt liv, han har aldrig genomfört någon vetenskaplig studie. Han kan inte föra filosofiska resonemang, ändå är han disputerad, studierektor och våra skattepengar betalar hans relativt feta lön - VARFÖR!! Kyrkor kan gärna få anställa teologer som Lembke på högskolor om der finansierar, men teologer av denna har ingen plats på universitet och lärosäten som finansieras genom allmänna medel !

Göran sa...

"Är religion eller sekulär humanism bäst för vårt samhälle?"
Ytterst märklig frågeställning? Måste vara CS som kommit på den och sen är övertaget i debatten redan ordnat.

Ulf Gustafsson sa...

Göran, det var inte Sturmark som kom på titeln. Virk föredrog religion före islam.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se