19 mars 2016

Jesus före evangelierna

Bart Ehrman har utkommit med en ny bok om Jesus - Jesus Before the Gospels: How the Earliest Christians Remembered, Changed, and Invented Their Stories of the Savior. Denna bok undersöker med hjälp av forskning inom psykologi, antropologi och sociologi hur muntliga traditioner och gemensamma minnen fungerar, och ifrågasätter tillförlitligheten hos evangelierna.

Ehrman har intervjuats av podden American Freethought.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se