28 mars 2016

Mer humbug i svensk skola

Bild från FC-föreningen Göteborg
Radioprogrammet Kaliber har granskat humbugmetoden faciliterad kommunikation (FC), vilken fram till nu praktiserats både på skolor och på LSS-boende, som ett sätt att "hjälpa" människor med funktionsnedsättning att kommunicera.

Det går till så att en stödperson hjälper personen utan kommunikativt tal att uttrycka sig med hjälp av exempelvis en bokstavstavla eller ett tangentbord, genom att fysiskt stödja och/eller beröra personens underarm, handled eller en annan kroppsdel.

Denna metod har dömts ut av Socialstyrelsen: "bedömer att det inte finns något vetenskapligt stöd för FC:s tillförlitlighet. Detta innebär att det finns en risk för att det är stödpersonen (faciliteraren) och inte personen med funktionsnedsättning (FC-användaren) som påverkar kommunikationen när FC används." Skolinspektionen har förbjudit att den används på skolor och DART (Kommunikations- och dataresurscenter på Sahlgrenska sjukhuset) har skrivit utförligt om problemen med metoden och avråder bestämt från dess användning. Kritiken är inte ny (se kritik från 2014) och till och med Antroposofer tar avstånd från metoden.

Inte nog med att skattemedel finansierar en ovetenskaplig metod, närmast att se som tankeöverföring, så riskerar den att skada och kränka personerna som ska hjälpas, samt personer i dess omgivning. Kaliber tar upp ett fall då anklagelser om sexuella övergrepp framkom genom att metoden användas och polisförhör genomfördes med hjälp av metoden. Tänk det övergrepp en person utsätts för, som inte kan kommunicera förståeligt men förstår vad omgivningen säger, när en annan person tar över och tolkar vad personen försöker säga, men detta görs helt felaktigt.

Lyssna på radioprogrammet Kaliber: Del 1Del 2Del 3Del 4.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se