17 mars 2016

Moral, ett verktyg för konfliktlösning

Vad moraliska är kan ibland vara oklart. Det är tvingande lag. Det är biologiska instinkter. Det är en mänsklig överenskommelse. Det finns inte. Är fyra olika svar.

Den amerikanska filosofen Stanley Cavell ser det som ett av flera verktyg för konfliktlösning, ibland det bästa. 
Morality must leave itself open to repudiation; it provides one possibility of settling conflict, a way of encompassing conflict which allows the continuance of personal relationships against the hard and apparently inevitable fact of misunderstanding, mutually incompatible wishes, commitments, loyalties, interests and needs, a way of mending relationships and maintaining the self in opposition to itself or others. Other ways of settling or encompassing conflict are provided by politics, religion, love and forgiveness, rebellion, and withdrawal. Morality is a valuable way because the others are so often inaccessible or brutal; but it is not everything; it provides a door through which someone, alienated or in danger of alienation from another through his action, can return by the offering and the acceptance of explanation, excuses, and justifications, or by the respect one human being will show to another who sees and can accept the responsibility for a position which he himself would not adopt. We do not have to agree with one another in order to live in the same moral world, but we do have to know and respect one another’s differences. [The Claim of Reason, p. 269 (1973)]
Detta är ett humanistiskt synsätt på moral. Inte det enda, men ett mycket tänkvärt alternativ.

11 kommentarer:

Patrik N sa...

Ulf,

Kan du översätta citatet till en begriplig text? Just nu tycker jag att det verkar vara ren Deepak Chopra-smörja så jag blir förundrad över hur det kan ses som ett humanistiskt synsätt på moral. Ett exempel är att texten avslutas med att man måste respektera varandras olikheter och ett sådant synsätt hoppas jag att humanisterna inte håller sig med då det finns många "olikheter" som människor håller sig med som man gör bäst i att inte acceptera. Ett exempel på en sådan olikhet är en del vuxna mäns önskan om att ingå äktenskap med barn men exemplen är förstås många fler.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Tror inte jag kan göra texten rättvisa med min översättning. Du får nöja dig med min tolkning.

Moral "provides a door through which someone, alienated or in danger of alienation from another through his action, can return by the offering and the acceptance of explanation, excuses, and justifications, ..."

När vi hamnar i konflikt (riskerar att uteslutas ut gemenskapen), kan vi undvika genom exemplen som ges ovan.

"... or by the respect one human being will show to another who sees and can accept the responsibility for a position which he himself would not adopt."

Detta är svår förståeligt, men tolkar det som att vi kan respektera att andra har en annan moraliskt ansvarstagande än det vi själv har. Vilket förtydligas i meningen efter.

"We do not have to agree with one another in order to live in the same moral world, but we do have to know and respect one another’s differences."

Du glömmer att moral bara var en av metoderna för konfliktlösning. Den är inte alltid den bästa. Demokratiskt stiftade lagar mot barnäktenskap är en annan.

Det är just detta som jag ser som ett humanistiskt synsätt, att moral är en av flera metoder (och att moral handlar om människor). Till skillnad från de som hävdar att moral är lika med lag (och är givet av Gud).

Patrik N sa...

Ulf,

Tack för din tolkning.

Citatet är, som jag tolkar det, mångtydigt och ospecifikt på ett sätt som gör att det förmodligen kan tolkas precis hur som helst och hur "moral" faktiskt används för att lösa de situationer som beskrivs är oklart. Det är verkligen lite Deepak över det hela. Vackra ord med oklar innebörd som sätts samman på ett mångtydigt sätt vilket ger läsaren möjlighet att fylla citatet med innehåll allt efter tycke och smak. Lite religiöst tillvägagångssätt.

Göran sa...

Om man med moral definierar det som "conformity to the rules of right conduct" så blir det lättare att förstå. Då blir det inte mångtydigt utan en konfliktlösare i många situationer.

Patrik N sa...

Vi kan väl låta just min moral definiera "right conduct"? Sen ska vi nog kunna lösa konflikter med hjälp av moral så det står härliga till.

Göran sa...

Då missade du "rule"; a principle or regulation governing conduct, action, procedure.

Ulf Gustafsson sa...

Göran och Patrik N,

Ni lämnar Cavells synsätt med "rule". Det går under politik och en makt som fäller avgörande i konflikter, T.ex. genom lagar. Moral enligt Cavell är något mer diffust som löser konflikter med känslor och förnuft, utan ett fast system.

Göran sa...

Ulf, nej politik och lagar går inte under samma. Vi är nog överens om att skattefusk är omoraliskt (lagar) men vi skiljer oss förmodligen åt hur höga skatterna bör vara (politik).

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Jag hänvisar till vad Cavell skrev.
"Morality must leave itself open to repudiation"
"a door through which someone ... can return by the offering and the acceptance of explanation, excuses, and justifications..."

Han skriver inget om att "ta sitt straff" är vägen tillbaka genom dörren. Lagar kan i och för sig omförhandlas, men då gör det detta genom politik. När skattefusk är olagligt har det lämnat moralens domän enligt Cavell. Vi behöver inte längre tänka på frågan som moral, eftersom det finns ett fast regelverk att hålla sig till.

Patrik N sa...

Ulf,

"Moral enligt Cavell är något mer diffust som löser konflikter med känslor och förnuft, utan ett fast system."

Inga problem, jag undviker gärna "rule" som Göran talar om. Ge mig valfri konflikt så ska jag lösa den "med känslor och förnuft, utan ett fast system". Min moral är faktiskt just "a door through which someone ... can return by the offering and the acceptance of explanation, excuses, and justifications..."

Deepak N.


Göran sa...

Lagar ändras ju över tid. Dagens lagar skiljer sig från Wästgötalagen t ex. Och i den bästa av världar ska det finnas möjligheter att förklara sig, ursäkta sig och rättfärdiga sina handlingar inför rätten.
Jag är medveten om att min tolkning inte är den som ligger närmast till hans när man i dagligt tal diskuterar om moral men om man vill hänga upp vad Cavell menar på något som går att förstå så fungerar min tolkning.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se