21 mars 2016

Religions-, åsikts- och yttrandefrihet

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträdde tidigare i mars talade Michael De Dora, som representant för Center for Inquiry. Hans kommentar berörde relationen mellan religionsfrihet och åsikts- och yttrandefrihet.
First, we view these rights as belonging to the same family — one rooted in the conscience. Freedom of religion or belief protects the internal liberty of each individual to hold opinions as they choose, and to manifest those beliefs in one's behavior — through worship, dress, and community. Freedom of expression extends these rights by protecting the liberty of each individual to promote and defend one’s religion or belief, and exchange ideas with others. Seen together, the freedoms of religion or belief and expression provide for a shared set of rights across the religious and non-religious spectrum. 
In this view, then, the same set of rights which protects the atheist who wishes to live free of religion and criticize theological propositions, also protects the Muslim who seeks to live devoutly and pray in peace.
Läs hela talet eller lyssna nedan.

5 kommentarer:

Patrik N sa...

"Yttrandefrihet - rätten att oemotsagd säga rasistisk skit"

Patrik Lindenfors sa...

Du kanske missade ironin i det inlägget...?

Patrik N sa...

Min poäng, nu som då, är att man ska vara mån om att inte ens komma i närheten av att inskränka yttrandefriheten för andra. För det kan sluta med att de kommer tillbaks och vill inskränka den för en själv.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Jag anser det är rimligt att uppvigling, i ord eller skrift uppmana andra till brott, är straffbart. Därför accepterar jag att andra argumenterar för andra inskränkningar av absolut yttrandefrihet, tänker lyssna på deras argument, och inte avfärda dem kategoriskt innan jag hört dem. Eftersom yttrandefriheten redan är inskränkt i Sverige förstår jag mig inte på din argumentationslinje.

Den är också underlig om du menar att man ska få argumentera för inskränkt yttrandefrihet, men vi ska oavsett vilka argumenten än är inte bry oss om dem. Detta förhållningssätt känns nästan totalitärt. Frågan är om det finns någon poäng med yttrandefrihet om det man på förhand kategoriskt ska avfärda det som uttrycks.

Patrik N sa...

Ulf,

Förtydligande specifikt för dig:

Min poäng, nu som då, är att man ska vara mån om att inte ens komma i närheten av att inskränka den nu gällande yttrandefriheten för andra. För det kan sluta med att de kommer tillbaks och vill inskränka den nu gällande yttrandefriheten för en själv.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se