11 apr. 2016

Humanism som livsåskådning

Humanisterna har skrivit ett elevmaterial om Humanism som livsåskådning. Det är ett häfte med 60 sidor som passar för högstadiet och uppåt. Detta går att gratis ladda ner på utbudet.se och är tänkt att fungera ihop med lärar-/fördjupningsboken Sekulär humanism som tidigare utkommit.
Sekulär humanism är ett sätt att närma sig livet som är baserat på medmänsklighet och förnuft. Humanister menar att synen på verkligheten bäst grundas i det mänskliga förnuftet och att etik bäst grundas på medmänskliga hänsyn. 
Humanister menar att 
• det här livet är allt vi har 
• vi bör därför leva vårt liv så väl som möjligt och underlätta för andra att göra detsamma 
• alla människor förtjänar att bedömas som individer 
• vi har rättigheter som individer samtidigt som vi har medmänsklig skyldighet att hjälpa andra
Länk direkt till pdf-filen.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se