26 juli 2016

Bönerum kan vara en del en icke-konfessionell skola

I förra månaden tog media upp att en kommunal högstadieskola i Lessebo hade inrättat "ett bönerum för muslimska elever". Rummet var dock ingen nyhet, det hade redan funnits i två år, och det får användas till bön eller andakt oavsett religionstillhörighet.

Frågan som inställer sig är om detta är ett brott mot att skolan ska var icke-konfessionell, det vill säga vara fri från religiösa inslag.

När Sveriges Radio frågade Skolverket gavs ett bra svar:
Under förutsättning att det här rummet är något som eleverna tar ett eget initiativ till, det är öppet för alla och att skolan har en möjlighet att erbjuda ett sådant här rum under en rastaktivitet, säger Frida Ericmats Rutgersson, jurist på skolverket. 
Frida Ericmats Rutgersson är tydlig med att skolan ska vara en neutral plats och att det inte får förekomma religiösa symboler bland annat. Föräldrar ska känna sig bekväma med att skicka sina barn till skolan.
Så här behöver det vara för att vi ska ha religionsfrihet. Det är skolan, det vill säga statens agerande, som ska vara fri från religionsutövning, inte eleverna. Eleverna ska få vara religiösa och praktisera sin religion även under skoltid, dock utan att det inverkar negativt på lektionstiden och utan att religionsutövningen blir påtvingande för andra elever. Det väsentliga är att skolpersonalen inte arrangerar eller tar initiativ till religionsutövning.

På samma sätt som att en elev under rasten ska få sitta och läsa Bertrand Russell eller göra mindfulnessövningar, så ska elever få be. Att göra detta kan vara svårt i korridorer eller allmänna uppehållsrum, eftersom ljudnivå och störningar från elever som leker försvårar koncentrationen. I värsta fall kan det förekomma rena trakasserier mot elever som är bryter mot normen, inte minst mot muslimer.

Att det då finns ett speciellt rum för vissa aktiviteter, till exempel bön, är helt rätt. Det viktiga är här som skolverket säger att eleverna tar initiativet, att det finns möjligheter för till detta i skolan och att det är öppet för alla.

Det sista är speciellt viktigt. Speciella bönerum för muslimer är ingen bra idé. Detta eftersom det kommer bli ont om lokaler om alla önskemål från eleverna ska tillfredsställas och skolan ska inte avgöra vilka aktiviteter som är viktigare än andra - det vill säga upprätta ett bönerum, men avslå önskemål om rum för mindfulnessövningar. Sedan är det bra om eleverna övas i att möta olika praktiker och sedvänjor, och lära sig att dessa kan utföras i ett gemensamt rum. Det som behövs är ett tyst rum där det finns speciella ordningsregler att förhålla sig till.

Tyvärr framkommer i Lessebo kommuns kommentar till medieuppmärksamheten en djupt problematisk regel för rummet:
Eleverna får enbart använda rummet under sina raster och efter det att rektor fått vårdnadshavarnas godkännande.
Att vårdnadshavaren måste godkänna medför en risk att skolan inte respekterar elevernas religionsfrihet. Det kan vara så att eleven inte vill berätta för sina föräldrar att de praktiserar en religion eller att föräldrarna vet om detta, men inte ger tillåtelse till detta. Skolan placerar här elevens religionsfrihet i händerna på föräldrarna. Det är fel.

Denna regel borde tas bort. En idé med en icke-konfessionell skola är att barn och ungdomar under en del av dagen ska ha möjlighet att komma bort från de traditioner som praktiseras i familj och släkt. I skolan ska eleverna utvecklas till att bli mer självständig individer, vuxna, med eget ansvar, även för den livsåskådning de identifierar sig med och praktiserar.

11 kommentarer:

Ostronmannen sa...

Jag är intresserad av hur du ser på vem som ska övervaka rummet? Skolans personal?
Eller ska det vara frivilliga från den närliggande religiösa templet?


Jag antar att du inte är fullt så naiv att du tror att ett rum där det utövas religon kan lämnas i händerna på elever själva... eller? Jag antar att du varit i skolor själva och sett att all form av rastakitivtet i slutna rum måste övervakas av skolpersonal.

Skolan ska alltså fixa ett extra rum samt personal som övervakar det och samtidigt vara konfessionsfri?
Du propagerar, som styrelseledamot i Humanisterna, att vi skattebetalarna ska betala elevers religionsutövande i en konfessionsfri skola. Jag och många sekulära som läser här är nog mycket intresserad av hur du tänker Ulf.

Ulf Gustafsson sa...

Skolan är ansvarig för övervakning av det som händer i skolan. På raster brukar det praktiskt vara så att lärare har den uppgiften. Det gäller alla aktiviteter som sker i skolans lokaler och på skolgårdar.

Ostronmannen sa...

Precis och nu vill du avsätta extra personal till övervakning av religiös utövning och de kostnader som uppstår i en konfessionsfri skola.

De låter lite knasigt faktiskt.

Men tack för att du klargjorde.

Björn Brändewall sa...

Ehh, rastvakter hade behövts i samma utsträckning och kostat lika mycket om det varit ett rum för bokläsning, eller kortspel, eller pingpong. Det blir ingen extra personal bara för att aktiviteten istället är bön eller meditation.

Lars Torstensson sa...

Om rummet även ska kunna användas till exempelvis läsning av Bertrand Russell och mindfulnessövningar är det kanske bättre att kalla det ett "stilla rum", "rum för existentiell reflektion", "rum för andliga övningar" e d, i stället för "bönerum".

Erik M sa...

På Uppsala universitet har man några konfessionslösa "andrum" med exakt samma funktion: http://ergo.nu/20020410-stressad-student-kan-soka-andrum

Ostronmannen sa...

Björn.
Du menar att man tar bort pingis och ersätter det med bön, är det så du tänker? Eller menar du att man ska göra det i samma rum?

Eller?
Jag tror inte jag riktigt hänger med i ditt resonemang. Du menar väl inte att personal kan göra extra saker utan att det kostar något?
I så fall skulle man ju kunna öppna ett rum till och ha läxläsning där i, eller ett rum, låt oss kalla det klassrum, där undervisning sker.

Om du menar detta, gäller det även andra branscher, att personal alltid har tid till extra uppgifter, utan att extra kostnader uppstår?

Ostronmannen sa...

Erik.
Jag tycker det är stor skillnad på universitet och skolor för barn.

Tycker Humanister att det ska finnas rum för annan verksamhet på skolan också. tex politiska partier rum?

Eller kanske vill humanisterna ha ett feministrum? Där små barn tidigt kan bli indoktrinerade i den rätta läran.

Anders Hesselbom sa...

Ickekonfessionella begravningsplatser kallas med fördel för begravningsplatser istället för t.ex. kyrkogårdar. Ett rum som ska delas av ateister som vill vara i fred och muslimer som vill be, borde varken heta "bönerum" eller "väx-upp-det-finns-ingen-gud-rum", utan något neutralt.

Anders Hesselbom sa...

Kom ju på att jag känner en rektor som är ex-muslim, så jag pratade med honom. Det tog han tre månader att komma på att deras rum skulle heta "tysta rummet", men det blev väldigt lyckat. Han var inte det minsta intresserad att ha en konfession kopplad till rummet, kanske speciellt för att han själv lyckats övervinna sin religion.

Lars Torstensson sa...

Ostronmannen.

På den tiden när jag gick i skolan hade vi ett klubbrum, som fick användas av alla skolföreningar. Inklusive politiska föreningar och feministföreningar, om sådana fanns.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se