8 juli 2016

Därför klassar Gud makrill som ren föda och räka som oren

Aja baja.
Tidningen Dagen skriver om teologisk forskning i framkant:
Varför sa Gud att man kan äta makrill men inte räkor?Teologen Leif Carlsson gav sig under ett seminarium i kast med de verkligt svåra bibliska frågorna.
Som vi har undrat. Carlsson angriper problemet med sedvanlig teologisk metod: "texttolkning" - ej att förväxla med vanlig tolkning av t.ex. underförstådda budskap i filmer, eller av metaforer i dikter. Här handlar det om tolkning för att trycka in texten i en egen redan färdig världsbild. Ibland blir det svårt.
Han berättade att den vanligaste förklaringen är att Gud vill visa på den mat som är mest hälsosam för israeliterna. Men i Femte Moseboken står att israeliterna kan ge bort eller sälja orent kött till invandrare och utlänningar.
— Om man har en hälsotolkning innebär det att Gud inte skulle ha samma omsorg om alla människor. Det är problematiskt, sa Leif Carlsson.
Problematiskt? Samma bok innehåller konkreta uträkningar i siklar silver om hur människor är olika mycket värda, så det handlar mer om det normala. (Glöm inte heller att vi syndare enligt uppgift ska brinna i all evighet efter sållningen på livets slutstation. Lika mycket värda? Pffft.)
Men var det helt slumpmässigt vilka djur som sågs som rena eller orena? Leif Carlsson knöt an till en brittisk antropolog som insett när hon läste föreskrifterna att de orena djuren på ett sätt är onormala. Det är idisslare som inte har klövar, skaldjur som inte simmar som fiskar.
— Kan det vara så att Gud knöt an till iakttagelser som israeliterna redan gjort och använde dem för att förstärka deras identitet? sa Leif Carlsson.
Eller så är allt påhittat.

14 kommentarer:

Kristian sa...

Jag noterade en parallell till teologer idag när jag läste den här artikeln om Nikanor Teratologen och de kulturkoftor som hyllat hans skrifter:

http://www.aftonbladet.se/kultur/article23153570.ab

Det visar sig att författaren faktiskt är nazist på riktigt, och att de åsikter som uttrycks faktiskt ska tolkas bokstavligt och sannolikt är hans egna. Men de som hyllat honom har varit övertygade om att texten _egentligen_ vill säga något annat. Det är bara ni okunniga, som inte äro sofistikerade såsom vi, som inte förstår.

Lite som när slaktandet i GT och Uppenbarelseboken naturligtvis inte _alls_ betyder att JHVH är blodtörstig och likgiltig inför människoliv. Det betyder något helt annat _egentligen_. Något jättefint, som du inte förstår eftersom du inte är sofistikerad tolkande teolog såsom vi.

Undrar om den där inställningen, "det är något jättefint egentligen, som bara de insatta förstår", går igen på fler områden?

Patrik Lindenfors sa...

Visst är det fantastiskt - parallellerna är slående!

Angela sa...

Kristian,

"Lite som när slaktandet i GT och Uppenbarelseboken naturligtvis inte alls betyder att JHVH är blodtörstig och likgiltig inför ett människoliv. Det betyder något helt annat egentligen. Något jättefint, som du inte förstår eftersom du inte är sofistikerat tolkande teolog såsom vi."

Eller så betyder det att den som skrev så var en stridslysten människa som tyckte krig och våld var lösningen på det mesta.

Lennart W sa...

Kristian, blinda fläckar har vi nog lite till mans. Så här skriver alltså Ullén om Teratologen:

Hur kan det komma sig att en litteraturkritik som utger sig för att vara radikal, eller åtminstone för att försvara liberala värden, inte känner igen en fascistoid text ens när den pissar oss i ansiktet?

Ja, hur kan det komma sig? Till att börja med kanske han skulle fråga sig själv? Så här skrev Ullén i en annan artikel om en annan uppenbart våldsbejakande person som t o m själv hade försökt mörda (bl a Andy Warhol) för sin sak:

Att Maria Ludvigsson inte inser att Valerie Solanas SCUM-manifest är en satir kan man till nöds köpa, eftersom hon inte verkar ha läst det. Men att Johan Lundberg, som är docent i litteraturvetenskap, inte skulle känna igen en litterär satir när han ser den är ungefär lika troligt som att en hjärtkirurg inte skulle se skillnad på hjärta och lungor.
Så inkompetent är han förstås inte: det är av rent strategiska skäl som han under hösten gjort sig dum och låtsats tro att Solanas på allvar propagerar för massutrotning av män.


http://www.aftonbladet.se/kultur/article14435559.ab

https://en.wikipedia.org/wiki/Valerie_Solanas

Vad är Solanas "satir" -- SCUM - Society for Cutting Up Men -- om inte just manshat som pissar en i ansiktet?

Eller ska man bara en kalla en spade för en spade när det passar ens egna ideologiska syften?

Erik M sa...

Lennart W,

Huruvida Solanas SCUM-manifest var tänkt som satir eller inte är omstritt. Författaren (som det bör påpekas, bedömdes lida av kronisk paranoid schizofreni och kanske inte ens var säker själv) verkar ha givit motsägelsefulla besked på den punkten:

Solanas's first publisher, Maurice Girodias, thought of it as "a joke" and described the manifesto, according to J. Hoberman, as "a Swiftian satire on the depraved behavior, genetic inferiority, and ultimate disposability of the male gender". Solanas, however, disagreed with Girodias on several points. Faso and Lee said that the "Scum ["program"] .... [is] [a]pparently not a put-on" and that unnamed people "who profess to know Valerie say she isn't joking ... [but] that deep down she likes men." In 1968, speaking to Marmorstein, she characterized herself on the "'SCUM thing'" as "'dead serious.'" Alexandra DeMonte, however, argues that Solanas "later claimed that her manifesto was simply a satire".

https://en.wikipedia.org/wiki/SCUM_Manifesto#As_parody_and_satire


Å andra sidan: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ParodyRetcon

Erik M sa...

Angela,

"Eller så betyder det att den som skrev så var en stridslysten människa som tyckte krig och våld var lösningen på det mesta."

Exakt så! Bibeln är, precis som alla andra forntida (och moderna) texter, skriven av människor som på gott och ont var produkter av sin tid. Det är när man börjar analysera bibeln som ett mänskligt dokument som inte har några djupare insikter i god moral eller universums natur än andra dåtida människor som den blir riktigt intressant om ni frågar mig. När man slutar se den som en manual för gott levene och istället ser det som ett tidsdokument med en samling röster från människans forntid som försöker förstå världen de lever i så blir den djupt fascinerande. Genom att inte ta dess sanningsanspråk bokstavligt så kan man paradoxalt nog lära sig ett och annat om den mänskliga naturen från böcker som bibeln, helt enkelt genom att studera hur moderna människor både skiljer sig från och liknar bibelns författare.

Kristian sa...

Angela, absolut. Nästa fråga blir då om detta gör vederbörandes föreställningar om JHVH mindre trovärdiga än någon annan bibelskribents. Tänk om man inte kan lita på någon av dem alls, att de bara satt och fantiserade ihop saker som passade deras åsikter...

Lennart, ja det finns nog gott om blinda fläckar både här och där. Vad gäller Solanas kan jag mycket väl tänka mig att hon skrev det under sina purknare dagar och sedan försökte framställa det som något mer sympatiskt dagar när hon mådde bättre. Men inte vet jag egentligen.

Angela sa...

Erik M,

Ja, och i det anförda fallet är det ju i så fall bara till fördel för Gud.

Erik M sa...

Angela,

Medhåll. Å andra sidan leder det även till att vi inte kan ge Gud någon cred för eventuella trevliga passager i bibeln. Även om det det skulle finnas en eller flera gudar så skulle vi vara tvungna att konstatera att vi helt enkelt inte med säkerhet skulle kunna säga något över huvud taget om deras natur, moral, personlighet eller egenskaper.

Angela sa...

Erik M,

Exakt!

Anders Hesselbom sa...

Jag kan inte komma över bilden, så jag måste kommentera den. Innehållet på tallriken ser ut som att det kan vara påbörjat, besticken är slängda som om rätten vore övergiven, och servetter ska antingen vara släta eller utom synhåll. Törs knappt stannat upp och titta, ifall att det visar sig att besticken eller servetten har avbildats i använt tillstånd.

Angela sa...

Kristian,

"Tänk om man inte kan lita på någon av dem alls, att de bara satt och fantiserade ihop saker som passade deras åsikter..."

Erik M menar att man inte heller kan vara säker på att de 'trevliga passagerna' i Bibeln ger en rättvisande bild av Gud.

Går det att skruva ihop en säng från Ikea utan monteringsanvisning? Såklart det gör! Delarna till sängen behöver inte skrotas för att anvisningen saknas. Så här säger Job till Gud: "Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon" (Job 42:5). Han hänvisar till gudserfarenhet.

BlackLabel sa...

Angela.
Istället för Ikea, är inte brädgård en mer passande analogi?

Angela sa...

BlackLabel,

Det beror förstås på ;-). Om man kan använda 'halvfabrikat' kan det vara idé att göra det. Aha-upplevelser som bygger på innehållet i Bibeln kan räcka långt. Vad av innehållet man väljer att bygga på säger framför allt mycket om en själv.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se