2 juli 2016

Fler bra artiklar om religiösa skolor

Diskussionen om religiösa fortsätter och ytterligare två bra debattinlägg har publicerats.

Författaren Annika Bryn skriver i Aftonbladet artikeln Ett förbud strider inte mot religionsfriheten:
Den absoluta grundstenen i svensk lag är dock att varje individ – barn som vuxen – har ett egenvärde, egna behov och rättigheter som går utöver gruppens krav, i stark kontrast till identitetspolitik, där alla enbart ses som en del av den grupp de fötts in i. Den praktiska följden av detta måste bli att den skola alla svenska barn går i ska vara en och densamma, och för att den ska kunna vara det, måste den bygga på vetenskap och stå på sekulär grund. 
Så får barn av olika bakgrund kontakt, och alla kan uppfatta sig som fullvärdiga medborgare i Sverige. De får tillgång till vetenskap och kunskap som ibland kan stå i motsats till familjens uppfattningar. Sin kulturella identitet har föräldrar full frihet att föra vidare till sina barn, dels  själva, dels via fritidskuser som söndagsskolor. Samma gäller språket, där fördjupande kunskaper kan ges i subventionerade kurser.
Krönikören Sakine Madon skriver i Expressen inlägget Aida Hadzialic har rätt om religiösa skolor:
Men frågan handlar inte bara om bättre uppföljning och kontroll. Hadzialic har rätt i att vi borde ha en diskussion om huruvida Sverige på sikt ska ha religiösa friskolor. Varför ska religiösa skolor få statsbidrag i ett sekulärt land? Hur får vi stopp på sektskolor som rent formellt inte är konfessionella? Skolan ska vara en plats där barnen möter elever med olika bakgrunder. Eleverna och undervisningen ska stå i centrum - inte föräldrarnas övertygelser. 
Religionsfriheten skulle inte hotas om religionen lämnade skolan. Livsåskådningar och familjetraditioner kan gott skötas på fritiden.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se