25 juli 2016

Mer än hälften av trossamfunden mot samkönade äktenskap

Dagens ETC har frågan de trossamfund som får statsbidrag: 1) Kommer ni delta i någon Prideparad under 2016? 2) Stödjer ni homosexuella äktenskap? Resultaten visar på ett stort motstånd eller lågt intresse för hbtq-personers rättigheter. Bara 1 av 10 trossamfund deltar i någon Prideparad och en majoritet är mot att homosexuella ska få gifta sig. Läs alla svar och se resultatet i ETC.
Eftersom kraven för bidrag till trossamfund nu ska ses över och Regeringen lyft fram krav på demokratiska värderingar och människors lika värde är dessa resultat intressanta. Det kan ifrågasättas om flera av de tillfråga trossamfunden utifrån detta ska få statliga bidrag.

Dagens ETC har bett Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, kommentera:
– Regeringen ska se över faktumet att en massa organisationer inte lever upp till de grundläggande värderingar som finns för att få bidrag och det låter som att de du har talat med inte gör det. Min spontana reaktion är att om en majoritet av de här samfunden inte stödjer samkönade äktenskap så diskriminerar de på grund av sexuell orientering, säger han. 
Spelar det någon roll för samhället vad trossamfunden tycker? 
– Absolut spelar det roll vad de tycker i frågan. De har så klart ett inflytande när det gäller normbildning. Allt ifrån abortlagstiftning till synen på homosexualitet och jämställdhet mellan män och kvinnor. Det blir ju ett negativt inflytande då, men de som ställer upp på jämställdheten ska ha en eloge. 
Varför diskuteras inte religiösa värderingar kontra det sekulära samhället mer? 
– Jag tycker faktiskt att de har kommit på agendan allt mer, ta handskakningsdebatten med Yasri Khan till exempel. Men det finns en påtaglig ängslighet när det gäller att kritisera religiösa organisationer, man är jävligt rädd att trampa någon på tårna. Den rädslan tror jag i grund och botten handlar om att religion historiskt sett har haft en sådan särställning och status i samhället.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Man kan tillägga att den främsta hbtq-organisationen, RFSL, genom vissa av sina ställningstaganden har bidragit till detta beklämmande sakernas tillstånd. För några år sedan förklarade t ex en RFSL-kongress att man respekterar alla religioner "fullt ut"!

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se