1 juli 2016

Religionsfrihet kräver en gemensam skola

Humanisterna skriver på SVT Opinion "Religiösa skolor leder till segregering". Ett svar på en debattartikel Markus Uvell tidigare skrivit.
Religionsfriheten är en viktig rättighet, men den fungerar inte som argument för religiösa skolor. 
För det första har inte bara föräldrar utan även barn religionsfrihet och den är direkt hotad om föräldrarna väljer en religiös skola åt barnen. För det andra ska skolan i sig kännetecknas av religionsfrihet och det betyder rimligen att den inte ska präglas av någon särskild livsåskådning framför alla andra. 
Mångfald är också något värdefullt. Värdet av mångfald bygger dock på att vi möts. 
Religiösa skolor bidrar inte till det utan åstadkommer snarare segregering och åtskillnad. Skolan ska kännetecknas av mångfald, vilket innebär att den är öppen för olikheter. Där ska barn med olika bakgrund mötas. 
Att dela upp barn i religiösa grupper och placera dem i olika skolor är motsatsen till mångfald. Detta ställer givetvis höga krav på skolan, men att inte ställa dessa höga krav är att ge upp mångfalden, inte att värna den.
Läs hela debattinlägget.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se