14 juli 2016

Svenska värderingar extremast i världen

Idag har jag en artikel på DN Debatt om forskningen kring värderingar och om under vilka förutsättningar man kan tala om "svenska värderingar" - det är lite nationalchauvinistiskt att hävda att de värderingar som råder i Sverige är de som är universella. Den titel jag hade satt var "Svenska värderingar extremast i världen" men DN tyckte den mer provocerande titeln "Önsketänkande att svenska värderingar är universella" var bättre. Och det är de som bestämmer.
Det har pratats mycket om svenska värderingar på sista tiden, men få har specificerat vilka värderingar det skulle vara och varför dessa skulle vara just svenska. När i princip alla partier längs hela den politiska skalan säger sig vilja värna ”svenska värderingar” väcks misstanken att uttrycket fungerar mer som ett retoriskt grepp, som en projektionsyta för egna fördomar och önskemål. Det är beklagligt, för det finns faktiskt högkvalitativ forskning om värderingar som visar vilka de är, var man får dem ifrån och varför vissa av dem kan anses värda att värna.
I artikeln gör jag en del faktapåståenden som en del av er kan tänkas vilja ha källhänvisningar till. De kommer här.
  1. Informationen i stycket som börjar med "Med detta sagt så finns det viktiga lärdomar att hämta från värderingsforskningen..." kommer från en av Forskning och Framstegs eminenta artiklar om värderingsforskning (Vad kan siffror lära oss om integration? av Henrik Höjer, FoF 19/1-2016). Jag har kollat att informationen stämmer men fann inget skäl att byta ut exemplen mot andra, utan tog istället tillfället att kunna rekommendera er att klicka er vidare till FoF för att läsa även den artikeln.
  2. Den senaste versionen (2015) av World Values Surveys globala kulturkarta kan ni hitta här.
  3. Antje Röder och Peter Mühlaus forskning kan ni läsa om i artikeln Röder A and Mühlau P 2014 Are They Acculturating? Europe's Immigrants and Gender Egalitarianism. Social Forces 92: 899-928.
  4. Veronica Kostenkos forskning kan ni läsa om i artikeln Kostenko V 2014 Gender attitudes of muslim migrants in Western and northern Europe. SGEM2014 Conference Proceedings 1: 155-164. (Artikeln är bakom en betalvägg, så vill ni läsa hela, skicka ett mail.)
  5. De fyra kanadensarnas forskning kan ni läsa om i artikeln Olson JM, Vernon PA, Harris JA and Jang KL 2001 The heritability of attitudes: a study of twins. Journal of Personality and Social Psychology 80: 845-860. Läser ni den upptäcker ni att en stor del av våra värderingar har en genetisk förklaringskomponent, men utrymmet på DN Debatt är inte tillräckligt för att föra in även den aspekten.
Läs hela min debattartikel här. Läs sen även Marie Demkers artikel på GP Debatt, Partiledarna bör akta sig för att leka med elden, om faran med nationalistisk retorik kring värderingar.

8 kommentarer:

Göran sa...

Lyssnade på delar av AKBs tal och även på pressmötet efter talet. Med svenska värderingar menade hon de värderingar som "vi" har i Sverige och att hon inte hade någon speciell synpunkt på värderingar i övriga delar av världen.

Hur är det egentligen med våra värderingar? Är det inte lite egocentriskt att kalla dem rationella? Tycker övriga världen att de har irrationella värderingar?

Ulf Gustafsson sa...

Jag har lite problem med meningen "Att påstå att våra värderingar skulle vara universella är därför att projicera sitt eget önsketänkande på resten av världen – de värderingar vi har i Sverige är väldigt annorlunda." Inte för att den är fel utan för att "universella" används på ett i sammanhanget olämpligt sätt.

"Universella" när man talar om värderingar är för mig ett sätt att karaktärisera dem. Humanismens värderingar är universella, inte för att de är dominerande på hela jordklotet, utan för att värderingarna inte beror av män/kvinnor, olika kulturer/etniciteter eller andra grupperingar av människor. Värderingarna gäller för individer och ser inte olika ut beroende på vilken grupp individen tillhör.

I en DN artikel beskrev det så här:
"Centerledaren Annie Lööf talar i stället om värderingarna som universella bortom tid och rum.

– Det är viktigt att slå vakt om mänskliga rättigheter och jämställdhet, men det är ju inte per automatik något svenskt. Däremot är vi duktiga på det i Sverige och det är något som vi ska värna, säger hon.​"

http://www.dn.se/nyheter/sverige/slaget-om-svenskheten/

Patrik Lindenfors sa...

Bra poäng Ulf.

Ulf Gustafsson sa...

"Det är inte lätt att fly – speciellt inte till det extremaste landet i världen – så integrationsproblem är svåra att lösa. Vill vi i Sverige värna våra värderingar kring jämställdhet och icke-diskriminering av homosexuella är det här ett problem att ta på allvar."

Jag vet inte om jag vill värna våra värderingar. Jag vill inte skydda dem i ett "värderings"-reservat, utan jag vill sprida dem. Och det viktiga är inte att de sprids till fler platser, utan till fler människor. Därför är det bra med stor invandring till Sverige, då sprids våra värderingar till fler människor.

Utmaningen ligger därför i hur sprider vi våra goda värderingar på bästa sätt.

Janolof sa...

Bra artikel! Pedagogisk och tydlig. Jag har en undring om WVS:s värderingskarta, som man ju sett ett antal versioner av; går det att se någon generell tendens i positionsförflyttningar, t.ex. mot Sveriges extrema position?

Patrik Lindenfors sa...

Janolof,
Du kan se förflyttningarna här: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

Ostronmannen sa...

Ulf skrev
"Därför är det bra med stor invandring till Sverige, då sprids våra värderingar till fler människor."

Men tänk om då deras värderingar sprids till oss istället?

Utmaningen blir plötsligt kanske till en kamp om överlevnad av den bäst lämpade värderingen.

Tänk om vi förlorar...

Göran sa...

Marie Demkers artikel hade en del poänger;
"3. Demokrati som styrelseskick bygger på värdepluralism, en pluralism som upprätthålls genom fri åsiktsbildning i ett samhälle.

4. Statens uppgift vad avser medborgarnas moral och seder är att upprätthålla lagen, till detta har staten ett våldsmonopol och ett rättssystem till sitt förfogande.

Statens roll i ett samhälle är att fördela resurser och värden. När resurser skall fördelas i en gemenskap uppkommer en rättmätig konflikt kring vem som skall få vad och i vilka situationer. I den konflikten kommer olika intressen att sätta vissa värden högre än andra. Någon vill fördela resurser så att jämlikhet åstadkoms och någon annan vill fördela resurser efter förtjänst – då uppstår en konflikt och det är det som är politik.

I den bästa av världar hanteras konflikten genom ett demokratiskt styrelseskick där varje individ får rösta på de företrädare som de anser bäst tillgodoser de mål de själva håller högst. Och där en rättstat opartiskt upprätthåller den lagstiftning som företrädarna beslutat om. Offentligt samtal, debatt och granskning håller diskussionen om fördelningens legitimitet vid liv i en demokrati – inte auktoritativa uttalanden från politiska ledare om vad vi gör eller inte gör i Sverige."

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se