23 aug. 2016

"Antalet svenskar som tror på Gud kan liknas vid en stor glaciär som sakta, sakta smälter"

I SOM-institutets undersökning 2015 svarade:

  • 41 procent ja på frågan om de tror på Gud, jämfört med 47 procent fem år tidigare.
  • 25 procent har besökt en gudstjänst de senaste tolv månaderna, jämfört med 35 procent tio år tidigare.
  • 17 procent ber till Gud minst en gång i veckan.

Tidningen Dagen rapporterar.

4 kommentarer:

Lennart W sa...

Har verkligen precis 41 % svarat JA och precis 59 % svarat NEJ? Annars brukar det ju alltid finnas ett gäng osäkra i alla undersökningar om politiska sympatier osv. Kan det vara så att 59 % bara är uträknat från 100 % minus 41 %?

Men detta är iaf Dagens siffror och graf, så det vore ju fel att bara skälla på Humanisterna. Dock är det nog bra om man läser lite kritiskt, t o m när det gäller Dagen.
;-)

Ulf Gustafsson sa...

Det tar lite längre tid att hitta källan än att skriva en roliga kommentar, men inte mycket längre tid.
http://som.gu.se/digitalAssets/1583/1583497_svenska-demokratitrender-2015.pdf

Göran sa...

Trendmässigt så stämmer nog siffrorna och implicit vill man här nog påvisa framgångar för sekularismen. Men hur ser diagrammet ut för islam i Sverige och i världen? Bara som en objektiv observation.

Lennart W sa...

Tack Ulf. Från rapporten:

"Frågan lyder: ’Tror du på gud?’. Svarsalternativen är ’Ja’ samt ’Nej’. Procentbasen utgörs av dem som besvarat frågan."

De som inte har svarat JA eller NEJ, t ex pga osäkerhet, räknas alltså helt enkelt inte med. Dvs det är t o m SOMs metoder som kan ifrågasättas. SOM borde veta bättre.

Och slarvigt av både er och Dagen att påskina att detta skulle visa procenten för ALLA svenskar.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se