7 aug. 2016

Dödshotad bloggare nekas asyl i Sverige

SVT rapporterar om en ateist från Bangladesh som trots dödshot förvägras asyl i Sverige:
Efter att ha kritiserat regeringen blev Mishu Dhar attackerad och flydde till Sverige. Men här nekas han asyl, trots att hans namn finns med på en ”dödslista”. 
– Fem-sex personer kom emot mig och attackerade mig med påkar. Det var mycket folk på platsen, så de kunde inte döda mig, och någon tog mig till sjukhuset, säger bloggaren Mishu Dhar till Kulturnyheterna. 
I augusti 2014 blev han attackerad i sitt hemland Bangladesh. Han har, under pseudonymen Julius Caesar, kritiserat regeringen för att blunda för extremism. Efter attacken flydde han till Sverige.
Läs och se reportaget i sin helhet. Migrationsverkets avslag kritiseras av Svenska PEN:s Ola Larsmo i DN Kultur. Han skriver bland annat:
Migrationsdomstolen anför ett antal byråkratiska skäl för att avslå Dhars asylansökan. Men möjligheten att ompröva hans fall finns – om det är av stor principiell betydelse och skulle kunna påverka andra liknande fall. Och just här bränner det till. I Sverige finns i dag upp till ett tiotal aktiva, sekulära bloggare från Bangladesh som räddat sig ur landet. De följer detta fall med stor oro, och flera av dem har kommit till Sverige på liknande sätt. Avvisas Dhar till Bangladesh är hans liv i fara. Men hans fall riskerar också att bli ett prejudikat – och därmed riskera livet på flera bloggare som just nu är i säkerhet i Sverige. Internationella PEN har därför riktat en särskild appell till Migrationsöverdomstolen i Stockholm att ompröva Dhars fall på grund av dess stora principiella betydelse. 
Men tiden är kort. Redan under de närmsta två veckorna kan han komma att utvisas. 
Sverige och svenska myndigheter har nu en möjlighet att visa att vi menar allvar med våra upprepade utfästelser om försvar av grundläggande mänskliga rättigheter – den svenska tryckfrihetens jubelår 2016.
De som är öppna ateister i Bangladesh och samtidigt ifrågasätter religiösa dogmer och kritiserar den inhemska regeringens otillfredsställande hantering av den växande religiösa fanatismen i landet utsätts för dubbla hot. De riskerar mördas av islamistiska extremister i rena terroraktioner och de riskerar att utses till syndabockar av myndigheterna och därmed fängslas för att ha "upprört religiösa känslor". Att Sverige inte kan ge dessa personer en fristad är totalt oacceptabelt.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se