8 aug. 2016

En ny upplysningstid behövs

I senaste numret av magasinet SANS skriver Christina Moberg, preses vid Kungl. Vetenskapsakademin, om behovet av en ny upplysningstid. Essän bygger på ett anförande som hölls vid Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i år.
Hur står det till med ovetenskapen i dag? Står sig vetenskapens seger över vidskepelsen? Man blir ibland tveksam. Vetenskapliga argument klingar ofta ohörda, som när det gäller människans påverkan på klimatet och nyttan med GMO, genmodifierade organismer. Homeopatiska produkter, som inte behöver vara annat än rent vatten, tillskrivs medicinsk verkan och får användas som om de vore läkemedel. Dagens trend är att allt bör vara naturligt, trots att naturen är en betydligt värre giftmakare än människan. Det händer att Darwins utvecklingslära ifrågasätts till förmån för Bibelns skapelseberättelse, till och med i den svenska skolan. Konspirationsteorier hävdar att kemikalier, virus och tungmetaller, så kallade chemtrails, sprutas från flygplan. Det finns till och med än i dag de som påstår att jorden är platt. 
Det hävdas ofta, förvånande nog, att vetenskaplig kunskap är provisorisk och inte mer att lita på än pseudovetenskaper av olika slag, och ovetenskapliga argument kläs i vetenskapliga termer. Det påstås ibland att det helt enkelt inte går att veta vad som är sant – eller att kanske allt är lika sant. Det är förvisso riktigt att vetenskapliga teorier ibland måste omvärderas eller helt kullkastas. Men vårt vetande ökar hela tiden, och ny kunskap innebär för det mesta en förfining av tidigare kunskap. 
Vi har alla angelägna uppgifter när det gäller att bekämpa okunskap, pseudovetenskap och annan ovetenskap. Det finns mycket kvar att göra. Låt oss tillsammans arbeta för en ny upplysningstid!
Läs hela essän hos fritanke.se.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se