6 aug. 2016

Humanism och social rättvisa

En av frågorna som togs upp vid American Humanist Association konferens i maj, som hölls för att fira att organisationen fyller 75 år, var social rättvisa. Social rättvisa är ett hetare ämne i USA än i Sverige. Förmodligen på grund av ländernas olika historia, samt nuvarande skillnader i sociala förhållande. Frågan är om avsaknaden av samtal som detta är en brist i den svenska humaniströrelsen?

Panelen: Diane Burkholder (Kansas City Freethinkers of Color), James Croft (the Ethical Society of St. Louis), Randall Jenson (SocialScope Productions, a nonprofit focused on LGBTQ and gender documentary projects) och moderatorn Sincere Kirabo (social justice coordinator of the American Humanist Association).

Croft citerade under samtalet Humanist Manifesto I (från 1933) för att anknyta till att dessa frågor inte är något nytt för humaniströrelsen. Kanske har de sedan dess kommit i skymundan för vetenskapsteori och religionskritik.
"Humanism considers the complete realization of human personality to be the end of man's life and seeks its development and fulfillment in the here and now. This is the explanation of the humanist's social passion." (...) 
"Humanism maintains that all associations and institutions exist for the fulfillment of human life. The intelligent evaluation, transformation, control, and direction of such associations and institutions with a view to the enhancement of human life is the purpose and program of humanism."

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se