7 aug. 2016

Humor: Kyrkan reformeras


2 kommentarer:

Kristian sa...

Angående den här debattartikeln som ni säkert har läst:
http://www.dn.se/debatt/odesdigert-mota-terrorhot-med-upprop-till-kulturkamp/

Jag kommer att tänka på kippavandringarna och hijabuppropet - när det tas på kippa och hijab för att visa stöd för judar och muslimer som trakasseras, då ses det förstås som en solidaritetshandling. Är det inte rätt anmärkningsvärt ändå, att när man på ett liknande sätt tar på kors för att visa stöd för förföljda kristna, då fördöms det i förtäckta ordalag som "kulturkamp"? Jackelén påstår nu att debattartikeln inte alls har något med den uppmärksammade "Mitt kors"-kampanjen att göra, men efter att ha följt debatten i Dagen känns det ärligt talat inte helt sanningsenligt.
http://www.dagen.se/religiosa-ledare-tar-avstand-fran-kulturkamp-1.763699

Inte för att jag sympatiserar med kristenheten, men varför så olika måttstockar?

Angela sa...

Håller med om att artikeln i DN är märklig, inte minst teologiskt. Det framgår inte vem av undertecknarna som skrivit vad men ärkebiskop Jackelén är ju en av dem som står bakom artikeln. Det nämns ställen i Koranen som handlar om uppmaning till våld mot otrogna, dvs icke-muslimer. Bl.a refereras till sura 8:12: "..Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer." Det här jämför man i artikeln med hur ruskigt Jesus talar i Matteus 10:34, där han säger att han "inte kommit med fred utan med svärd".

Den jämförelsen haltar så betänkligt att jag undrar om undertecknarna alls läst verserna i Matteus evangelium. Läser man hela kapitel 10 framgår det klart att här talar Jesus om något helt annat än att han vill uppmana till våld mot oliktroende. Han informerar om hur lärjungarna ska bete sig när de ska missionera. Det ska gå fredligt till och om de möts av ointresse eller motstånd ska de bara gå därifrån. Han upplyser också om att det kommer uppstå splittring inom familjer och andra relationer. När de berättar hemma att de bestämt sig för att följa en religiös ledare med en ny lära som utmanar den judiska tron och den mosaiska lagen lär det bli mycket dålig stämning hemma, det kommer att gå liksom ett svärd mellan traditionellt troende familjemedlemmar och den som valt att följa Jesus. Det är alltså ett andligt svärd Jesus talar om, inget "låt nu svärden vina över deras huvuden och händer". De som hotas med döden är anhängarna till Jesus, inte de traditionellt troende. Kapitlet är en lektion i hur man ska förhålla sig till angrepp från dessa, han uppmanar dem att fly ifall de blir förföljda. Jag kan inte se en enda rad i hela kapitlet där Jesus menar att blod ska flyta för att hans anhängare använder svärd. Tvärtom ska de fly om de blir angripna. Han talar om relationer som kommer att splittras för hans anhängares tros skull. Man kan jämföra i modern tid, om t ex i en traditionellt kyrkokristen familj plötsligt dottern kommer hem och berättar att hon träffat en sektledare som har en ny lära och som hon tänker ansluta sig till. Inte alla i familjen skulle omfamna detta. Kanske skulle det till och med gå som ett svärd mellan henne och familjen, bli surt och avbrott i kontakten.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se