28 aug. 2016

Könsseparation på religiös grund är oacceptabelt

Ett beslut från Skolinspektionen visar med all tydlighet upp det grundläggande problemet med religiösa friskolor.

På Al-Azharskolan i Vällingby, Stockholms Västerort, sker könsseparation vid idrottsundervisningen. Skolan är en grundskola, en friskola med muslimsk profil, och uppdelningen gäller från förskoleklass upp till nian. Rektorn för skolan motiverar könssegregation med att många elever har "muslimsk kulturbakgrund". En idrottslärare utvecklar: "Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där."

Flickor, så små som 6 år gamla, uppges inte kunna visa sig barbenta och utan att täcka håret när människor av manligt kön är närvarande. Ingen kan tro att detta är en uppfattning som barnen kommit fram till själva. Antingen har deras föräldrar uppfostrat dem till denna syn eller så tvingar föräldrarna på barnen uppfattningen.

Och en statligt finansierad skolan ställer upp på detta. Den till och med bejakar och förstärker uppfattningen att flickor och pojkar redan från sex års ålder ska ha begränsat umgänge. Hur kan detta anses vara i linje med formuleringen i läroplanen: "Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster"?

Al-Azharskolan skriver på sin hemsida att de är en skola öppen för alla. Men samtidigt ska alla elever anpassa sig till de föräldrar som inte klarar av att deras flickebarn visar upp bar hud eller hår inför män. Förmodligen är det få föräldrar, som inte delar denna sexistiska syn på barn, som vill att deras egna barn ska gå i Al-Azharskolan.

Konsekvensen är att skolans religiöst motiverade regelverk gör att elever med annan kulturell bakgrund inte går i denna skola. Barnen som går där segregeras utifrån föräldrarnas religiösa trosuppfattning.

Detta är ett exempel på när religiösa friskolor skapar och fördjupar segregationen i samhälle. Statens bör inte finansiera verksamhet som gör detta.

Kanske är det så att Skolinspektionen i detta fall fattat ett, utifrån lagen, felaktigt beslut. Kanske måste lagen ändras så att könsseparation på religiös grund inte blir möjligt i skolan. Oavsett visar detta på att religiösa skolor ska bort ur det obligatoriska skolsystemet. För varför ska religiösa friskolor finnas om dessa inte delar upp barn utifrån föräldrarnas kulturella bakgrund?

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Det är alltså enligt Humanisternas och Humanistbloggens uppfattning som könsåtskillnaden är oacceptabel, medan Skolinspektionen märkligt nog godtar den. Den som bara läser rubriken och första meningen kan lätt få intrycket att Skolinspektionen är emot.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se