25 sep. 2016

Gränsen mellan religionskritik och rasism

Björn Wiman skriver i dagens DN Kultur:
Men att man förstår religionens kraft i människors liv är inte detsamma som att ge frikort åt dess politiska maktanspråk – den totalitära religiösa fundamentalismen måste bemötas med samma kraft som den högerextrema fascism som gärna paraderar som dess huvudmotståndare, men som i själva verket är dess djupaste ideologiska själsfrände. 
Egentligen är saken mycket enkel. Gränsen mellan religionskritik och rasism måste hållas. Kritik av de olika tankevärldar och symbolgestalter som vissa troende – muslimer, kristna, hinduer eller judar – vill fridlysa som heliga är okej, kollektiviserande utsagor om människor eller folkgrupper är det inte. 
Problemet är bara att denna egentligen helt självklara gräns i dag upplevs som så laddad att många inte ens vågar närma sig den rena religionskritiken. Detta i sin tur leder till en falsk respekt för religionen – och en nedvärdering av det verkligt värdefulla med tanken på mångkultur.
Det är intressant att Wiman inleder sin text med Lars Vilks och "Muhammed som rondellhund". Ingen annan tolkning, än att denna text är ett stöd av Vilks tekning som religionskritik, är möjligt. Teckningen är kritik av politiska maktanspråk inom islam, vilka strävar efter att förbjuda avbildning av Profeten.

Det är också intressant att teologen Mohammad Fazlashemis resonemang tas upp i texten. Han "hävdar den oinskränkta rätten att angripa islam och dess symboler, men också understryker att det i vårt samhälle finns en ensidig bild av muslimer – ett slags förväntan att de ska bli kollektivt kränkta".

Det är nu hög tid att alla de icke-muslimer som högljutt kritiserat Vilks rondellhund och annan ren islamkritik att ändra taktik. De gör gemensam sak med de som vill ge politisk islam makt över samhället och det skadar genom detta många muslimer som lever i det svenska samhället och inte vill förtryckas av islamism. Det som "bara gäspar och går vidare" när de ser en enligt dem fånig teckning.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se