24 sep. 2016

Made by Sweden?

Kungliga biblioteket och Kulturrådet arrangerade ett samtal om tryck- och yttrandefrihet under årets bokmässa. Se panelsamtalet på UR Play: Made by Sweden?
Ett panelsamtal om hur svenskt debattklimat och svensk öppenhet sett ut historiskt och vilka möjligheter och hot står vi inför. 1766 infördes offentlighetsprincipen tillsammans med Sveriges första tryckfrihetsförordning. Båda beskrivs ofta som världsunika, men stämmer detta? 
Medverkande: Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Mohammad Fazlhashemi professor i islamisk teologi och filosofi, Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria, och Folke Tersman, professor i filosofi. Moderatorer: Henrik Berggren, Lotta Gröning och Jonas Nordin. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 22 september 2016.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se