23 sep. 2016

Religionsfrihet - frihet från eller till religion?

När barns religionsfrihet och religiösa friskolor diskuteras blir det lätt hett. Dessa ämnen tog stor plats i detta panelsamtal om religionsfrihet på S:ta Katharina Stiftelsen.

I panelen sitter: Philip Geister, Ute Steyer, Awad Olwan och Christer Sturmark.

En skola som diskuteras som exempel är Hillelskolan i Stockholm. Skolan är inte en skola med konfessionell inriktning (fast många tror detta), utan hos Skolverket registrerad som en allmän skola, med judisk profil. [Uppdaterat 27/9]

Det vore intressant om någon förespråkare för religiösa berättade vad som sker i dessa skolor, som inte är tillåtet i vanliga friskolor.

11 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Vad som sker i dessa skolor, som inte är tillåtet i vanliga skolor, är väl framför allt att man håller skolgudstjänster. Sedan har det ibland påståtts att konfessionalismen även får prägla religionsundervisningen, i större eller mindre grad, fast man förtiger detta för skolinspektionen. Det är svårt att veta om detta stämmer eller ej.

Lennart W sa...

Ulf:
Det vore intressant om förespråkare för skidgymnasier berättade vad som sker i dessa skolor, som inte är tillåtet i vanliga skolor.

Ingenting gissar jag. Skidåkning är nog tillåtet i alla skolor.

---

Det här känns lite fånigt. Missförstår jag dig?

Ulf Gustafsson sa...

Lennart W,

"Missförstår jag dig?"

Förhoppningsvis!

Vad jag vet finns det ingen speciell lagstiftning för skolor med idrottsprofil. Så vad är det som sker i skolor med religösprofil som kräver att de lyder under en speciell lagstiftning?

Min poäng är att förespråkare för religiösa friskolor aldrig svarar "vi håller skolgudstjänster" (tillskillnad från Lars T vet jag inte om detta är sant, så läs det som ett hypotetiskt exempel på svar).

Patrik Lindenfors sa...

I min religiösa friskola hade vi morgonbön varje dag och skolmässa varje tisdagsmorgon. Den enda religionsundervisning vi hade var i kristendom. Allt det här bryter numera mot skollagen. Undrar om de håller på med det fortfarande?

På vilket sätt är jämförelsen med ett skidgymnasium relevant, Lennart?

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

För en tid sedan ändrades skollagen, och skolgudstjänster och morgonandakter måste numera vara frivilliga. Om sådana sammankomster inte förekom skulle lagändringen givetvis ha varit onödig.

Lennart W.

Till skillnad från skidgymnasier indoktrinerar religiösa skolor eleverna och begränsar deras religiösa frihet.

Lennart W sa...

Ulf: Hade du skrivit från början "Så vad är det som sker i skolor med religösprofil som kräver att de lyder under en speciell lagstiftning?" så hade det blivit väldigt mycket klarare för mig, och kanske även andra, vad du menade. Och då håller jag faktiskt med. Lagar och regler bör vara få och tydliga och lika för alla.

Patrik: Se ovan. Ur mitt perspektiv var min jämförelse självklar. *Enbart* att det finns skolor med specialinriktningar betyder ju inte på något sätt alls att något som pågår där inte är tillåtet i andra skolor. Om det är en ev onödig eller orättmätig speciallagstiftning ni vill tala om, så är det nog bra om ni säger just det. Tycker helt enkelt att bloggposten är väldigt oklar. Iofs inte mitt problem.

Torsten: Med *ditt* språkbruk om religion öht, tillämpat på skidgymnasier, är det givetvis så att dessa dels "ljuger" för eleverna om att skidåkning är den enda sanningen, och att de naturligtvis indoktrinerar och begränsar elevers frihet att t ex bara få slappa lite.

Och detta är nog allt jag har att säga om denna bloggpost.

Göran sa...

Sturmark upprepar flera gångar att religionsfrihet är en fråga om att behandlas lika. Som om det skulle övertrumfa själva religionsfriheten. Det kan jag tycka är att blanda bort korten. Religionsfrihet är i första hand frihet att få utöva sin religion, faktiskt även barns rätt att utöva religion.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Religionsfriheten är inte obegränsad, t.ex. innebär den inte rätten att slippa höra böneutrop och kyrklockor, även om den innebär rätten till frihet från religion.

Frågan om att behandlas lika handlar om att begränsningarna i religionsfriheten ska vara lika. Religiösa skäl ska inte vara tillräckligt för att inte följa en lag eller regel som annars gäller alla.

Om skola förbjuder eleverna bär huvudbonad, gäller det även den elever som följer Det flygande spagettimonstrets lära och bär durkslag på huvudet.

Lars Torstensson sa...

Skolan ska förmedla kunskap, inte missionera

Lennart W.

Skidgymnasierna lär inte ut att skidåkning är någon "sanning" överhuvud taget. De lär ut skidåkning som tävling eller motion, utifrån vad vetenskapen kommit fram till, och de sprider inga vanföreställningar. De religiösa friskolorna låter däremot under sina gudstjänster förstå att de ockulta föreställningar som kristendomen bygger på är sanna, trots att ingen har kunnat visa att det förhåller sig så. Därigenom vilseleder de eleverna.

Göran.

Alla elever borde ha rätt att få tillförlitliga kunskaper i skolan, som det finns evidens för. De religiösa friskolornas elever är i viss mån fråntagna denna rätt. Religionsfrihet är även frihet från religion. När religiösa människor utnyttjar skolorna som fora för religiös indoktrinering missbrukar de religionsfriheten.

Skolan ska förmedla kunskap, inte missionera!

Ulf Gustafsson sa...

Uppdatering: Hillelskolan är inte en skola med konfessionell inriktning (fast många tror detta), utan hos Skolverket registrerad som en en allmän skola, med judisk profil.

Göran sa...

I princip skulle väl alla konfessionella skolor kunna anpassa sig till att allmänna skolor med olika profiler.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se