12 sep. 2016

Religiösa friskolor på fallrepet

I fredags skrev den kristna tidningen Dagen triumferande att: Inget parti i riksdagen vill i dagsläget förbjuda religiösa friskolor. Denna slutsats dras utifrån att tidningen frågat de åtta riksdagspartierna vad de anser om religiösa/konfessionella friskolor. När man läser partiernas svar framkommer dock en annan bild än Dagens sammanfattning.

Socialdemokraterna: Regeringen tittar just nu på frågan hur vi kan garantera att undervisningen är fri från konfessionella inslag.
VänsterpartietVi anser att både i kommunala och i fristående skolor bör hela skoldagen vara konfessionsfri, inte bara undervisningen.
MiljöpartietMiljöpartiet står bakom den svenska skollagstiftningen för fristående skolor, som även gäller konfessionella friskolor.
ModeraternaInget barn eller ungdom ska riskera att påtvingas religiösa symboler eller på annat sätt få sin frihet begränsad.
Sverigedemokraterna: Vi verkar stark emot religiösa friskolor som verkar segregerande och De skolor som följer läroplanen när det gäller kristen tradition och västerländsk humanism bör inte ha några problem med detta.
KristdemokraternaDär det finns misstankar om att man inte följer regelverket eller där det funnits anmälningar sedan tidigare bör det finnas tätare inspektioner med krav på åtgärder i de fall man bryter mot att undervisningen inte får vara konfessionell.
Centerpartiet: Problemet kommer om de religiösa/konfessionella friskolorna inte följer uppdraget som finns för skolan i Sverige och vi alla lever i vårt gemensamma samhälle och religiösa/konfessionella skolor ska inte vara ett sätt att undanhålla sina barn detta.

Fast än inget parti, mer är Västerpartiet, anser religiösa friskolor ska förbjudas, ser nästa alla någon form av problem med dessa. Att regeringspartiet Socialdemokraterna svara att de tittar på frågan är en stark signal.

Men det saknas ett parti ovan. Liberalerna svarade att de har idag inget förslag om att lägga ner de religiösa friskolorna, men det finns skäl att följa utvecklingen noga. Men det var som sagt i fredags.

I dag skriver Liberalerna på DN Debatt:
Vi kommer att föreslå Liberalernas landsmöte att ta ställning för ett stopp för religiösa friskolor i Sverige. Det betyder att tillstånd till nya sådana skolor inte får ges. Befintliga konfessionella skolor ska inte heller ges tillstånd att utöka antalet elever.
Det är välkommet att frågan om religiösa friskolor är uppeför diskussion. En förändring kommer behöva ske, men den kommer stegvis.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se