14 sep. 2016

"Staten behöver inte finansiera religiösa friskolor"

Ett bra förslag från Jan Björklund.

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Skolgudstjänster lurar eleverna. Givetvis ska inte staten vara delaktig i sådant bedrägeri.

Det här meningsutbytet, som ska läsas nedifrång, har jag haft med ledarskribenten Erik Helmerson i Dagens Nyheter:

Lars Torstensson 2016-09-15:

Hej Erik, tack för din respons.

På religionstimmarna får skolorna inte påstå att en viss religion är sann, eftersom de inte kan visa att det förhåller sig så. Men under skolgudstjänsterna påstår de ändå just detta. “Vitsen” med gudstjänster är ju att hylla och “tjäna Gud”, och det gör man bara om man är troende. Det finns ju ingen anledning att tillbe gudomligheter som inte finns. Därför innebär skolgudstjänster att man vilseleder och sviker eleverna.

Vänlig hälsning
/Lars

From: Erik Helmerson (DN)
Sent: Wednesday, September 14, 2016 12:48 PM
To: Lars Torstensson
Subject: Re: Religiösa friskolor lurar eleverna

Hej Lars, tack för ditt mail
Jag tror inte att det stämmer överens med läroplanen att en viss religion är sann. En skola som agerar så ska alltså stoppas direkt.

Vänlig hälsning
//Erik

Erik Helmerson, Ledarskribent

Direkt: 08-738 15 36 · Mobil: 070-373 43 76

Twitter: @erik_helmerson

Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm · Besöksadress: Gjörwellsgatan 30 · Växel: 08-738 10 00

DN.se · Twitter: @dagensnyheter · Facebook: facebook.com/dn.se

Från: Lars Torstensson
Datum: onsdag 14 september 2016 11:00
Till: Erik Helmerson
Ämne: Religiösa friskolor lurar eleverna

Bäste Erik Helmerson,

I ledaren igår påstår du att motståndet mot religiösa friskolor är uttryck för “beröringsskräck för allt ickesekulärt”. Det handlar emellertid inte om sådan skräck utan om att slå vakt om en vederhäftig kunskapsförmedling, och försvara elevernas religionsfrihet. Att hålla på gränsen mellan skola och kyrka. När skolor håller gudstjänst – som de religiösa friskolorna gör – så låter de förstå att det som sägs under gudstjänsterna är sant, och att skolorna kan garantera detta. Att exempelvis den kristne guden finns, att Jesus är människornas frälsare, o s v. Ty skolans uppgift är ju att sprida tillförlitlig kunskap, som det finns evidens för. Men att religioner är sanna är en ren spekulation, som skolan inte kan gå i god för. Skolgudstjänster innebär därför att skolan agerar bedrägligt mot eleverna. Genom att säga till eleverna att en viss religion är sann minskar skolan också deras möjligheter att fritt och självständigt välja, eller välja bort, religion. Det är ett svek mot eleverna.

Med vänlig hälsning
Lars Torstensson

Lars Torstensson sa...


Birgitta Ohlssons villfarelser

På DN Debatt skriver Birgitta Ohlsson: “... generalisera inte om skolor, oavsett om de är etniska, konfessionella eller för nationella minoriteter.” Men för samtliga konfessionella skolor gäller att de indoktrinerar eleverna, genom att på skolgudstjänsterna påstå att deras egen religion är sann. Det ligger så att säga i deras konfessionella identitet, och det är inte bara fundamentalistiska skolor som indoktrinerar. Om Ohlsson menar vad hon säger om att indoktrinering inte ska tillåtas bör hon alltså ändra sin inställning till konfessionella skolor.

Vidare skriver hon: “... inskränk inte i onödan föräldrars frihet att välja en bra skola till sina barn”. Därigenom försvarar hon samtidigt föräldrars rätt att indoktrinera sina barn med sin egen religion, vilket begränsar deras religionsfrihet. Det är inte särskilt liberalt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se