6 okt. 2016

Finns verkligen orsak och verkan?

2 kommentarer:

Göran sa...

Man kan förstå att en fysiker får problem med orsak och effekt om man betecknar människan som bara "a larger collection of particles".

Anders Hesselbom sa...

Det kanske är lättare att förstå när man tittar på Conway's Game of Life. Två gliders kan dö "för att de krockar" enligt en betraktare, men det är mycket enkelt att titta på en ögonblicksbild och berätta både hur föregående såg ut och hur nästa kommer att se ut, eftersom det egentligen är komponenternas regler som avgör vad som händer. Verkligheten är så oändligt mycket mer komplicerad, så där är det svårare. Jag får, precis som så många andra, acceptera att vara en produkt av en tillståndsmaskin, utan att jag egentligen förstår det.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se