31 okt. 2016

Humanisterna: Tio teser för en mer human kyrka


På inbjudan av Svenska kyrkan kommer Påven idag till Lund och Malmö, 500 år efter reformationen. Lunds kommun lägger en miljon skattekronor på välkomstarrangemang, innerstaden spärras av och mediebevakningen är betydande.

Humanisterna ser skäl till både uppmuntran och kritik. Svenska kyrkan är en av världens mest progressiva, och Påvens fagra ord om mänskliga rättigheter är välkomna. Men Katolska kyrkan orsakar fortfarande stor skada i världen.

Vi i Humanisterna vill därför ge förslag på ämnen Svenska kyrkan kan ta upp när man möter påven: 10 teser för en mer human kyrka. Vi har föga förhoppning om att detta kommer att ske, men vill ändå uppmärksamma att en bättre lära är möjlig. Teserna följer här nedanför och presenteras även på Aftonbladets Debattsida.
  1. Ge kvinnor samma rättigheter som män. Kvinnor inom katolska kyrkan får inte bli präster, biskopar eller påvar.
  2. Ge hbtq-personer samma rättigheter som andra. Hbtq-personer har inte rätt till äktenskap inom katolska kyrkan.
  3. Respektera barns religionsfrihet. Spädbarn döps till medlemmar i katolska och Svenska kyrkan vid en ålder då de varken kan ge samtycke eller avstå.
  4. Respektera kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Katolska kyrkan motarbetar abort.
  5. Sluta motarbeta preventivmedel. Katolska kyrkan motarbetar kondomer och andra preventivmedel och har därmed bidragit till spridningen av bland annat hiv.
  6. Respektera alla människors rätt att bestämma över sitt eget liv. Katolska och Svenska kyrkan är mot dödshjälp.
  7. Polisanmäl övergrepp på barn. Katolska kyrkan har länge praktiserat enbart internutredningar av prästers barnövergrepp.
  8. Sluta blockera livräddande forskning. Katolska kyrkan motarbetar stamcellsforskning.
  9. Sluta låtsas att någon människa kan vara ofelbar. Påven kan välja att uttala sig ex cathedra och hävdar då att han är ofelbar.
  10. Ta eget ansvar i stället för att basera moral på övernaturliga föreställningar. Kyrkan menar att moralen är given av en Gud.
Läs hela vår debattartikel på Aftonbladet Debatt.

Magnus Timmerby, ordförande i Humanisterna Syd, genomförde tillsammans med några meningsfränder en manifestation utanför Lunds Domkyrka i lördags och tejpade (man kan inte spika i kulturminnen) upp teserna på kyrkporten (något som det tydligen är tveksamt om Luther gjorde på sin tid). Ni kan se manifestationen här.

Ni kan också ladda ner en affisch på teserna på svenska eller på engelska.

13 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Mycket välkomna och angelägna krav - precis vad kyrkorna behöver höra, särskilt vid detta tillfälle! Denna aktion är en fullträff! :-)

Fördomar, människofientliga föreställningar och villfarelser blir inte mindre förkastliga och stötande för att de förfäktas av religiösa organisationer, utan snarare mer, eftersom många troende - även välmenande sådana - anammar dem oreflekterat, just för att de backas upp av kyrkor.

Lars Torstensson sa...

Mer humanistisk påvekritik

Även i ett reportage om den ekumeniska gudstjänst som påven bevistade, som sändes idag i Rapport på TV1, framförde Mikael Timmerby välgrundad kritik av påven.

Lars Torstensson sa...

Magnus Timmerby skulle det stå, förstås.

Lars Torstensson sa...

IHEU uppmärksammar Humanisternas aktion

Jag skrev till IHEU, International Humanist and Ethical Union, för att uppmärksamma dem på Humanisternas aktion, men de hade redan noterat den via Twitter. En artikel om de tio teserna, illustrerad med en bild av Magnus Timmerby, har publicerats i IHEU:s nyhetsbrev:

http://us6.campaign-archive2.com/?u=5d821a7bd51a732cfba85319a&id=e4b48ea8a2&e=f714100421

Scrolla ned en bit påå sidan.

Lars Torstensson sa...

Länken vill sig inte.

Lars Torstensson sa...

IHEU-artikeln

Eftersom jag inte fick länken att fungera återger jag i stället här texten i artikeln:

Ahead of Pope visit, Swedish humanists stick "Humanist theses" to Luther's church door

In 1517, Luther reputedly nailed his Ninety-Five Theses to a church door in Wittenberg, heralding the start of the Reformation. Five centuries on, last Saturday (29 October), the Swedish Humanist Association, Humanisterna, attached their own "Humanist Theses" to a cathedral door! (They used sticky tape, not nails!)
According to Humanisterna, the action was aimed both at encouraging the Swedish church's relatively "progressive" position, and "to suggest topics the Swedish church can taken when meeting the Pope". The Pope is visiting Malmö at the invitation of the church to mark the 500th anniversary of the Reformation.

Magnus Timmerby, quoted in the media, said the churches must show they are serious about human rights; "This applies to both the Catholic Church and the Lutheran. Francis has certainly said nice words but not changed the Church fundamentally."

Humanisterna's 10 Humanist Theses include: "Give women the same rights as men" and "LGBT people the same rights as others", as well as "Respect the child's freedom of religion", and "Stop blocking life-saving research".

For more information see humanisterna.se. The Theses are available as a poster (PDF document) in Swedish and English.

Bilden av Magnus Timmerby framför kyrkporten med de tio teserna har följande text:

Magnus Timmerby speaks as the Humanist Theses are afixed to the cathedral door, in a still from the YouTube video.

Lars Torstensson sa...

Här skriver Sydsvenskan om Humanisternas påveaktion:

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-31/humanisterna-kritiska-till-pavebesoket

Lars Torstensson sa...

Budskap om kärlek och hat

En annan fråga som både den katolska kyrkan och den svenska har anledning att dryfta är det trovärdighetsproblem man får, och det hyckleri man hamnar i, när man sprider biblar med mycket hat och våld, samtidigt som man utger sig för att bara stå för ett kärleksbudskap.

Kristian sa...

Dagens kasta sten i glashus! Det klagas på svenskarnas förhållningssätt till påvebesöket i synnerhet och religion i allmänhet i SvD idag:

http://www.svd.se/pavens-ursakt-en-varldsnyhet--utom-i-sverige

Lotta Lundberg skriver bland annat:

"Är det inte vackert så? Nej, det är påvert. I synnerhet när den ytliga hållningen speglas på kultursidorna."

"Bowies sista låt handlade förvisso om Lazarus, men jag såg inga referenser till Bibeln."

"Det språk som ger oss bilderna tillbaka, tolkningsmönster och metaforer. Sammanhangen. Så att vi kan tillföra djupen bakom varför Bowie kallade sin låt Lazarus."

Sedan gör hon totalt självmål på sig: "Bli till – för att kunna växa (Lazarus tar sin säng och går)"

Dvs., hon blandar totalt ihop Joh 5 ("tag din säng och gå") med Joh 11 (Lasaros uppväcks från de döda). Troligen har hon ingen aning om att det finns en Lasaros till i Luk 16. Lite ytliga bibelkunskaper, verkar det som?

Lennart W sa...

Jag var där. Lite intressant kontrast mellan er lista och den lista som katoliker och lutheraner kom överens om på mötet.

VÅR lista handlade om att i första hand se till likheter istället för olikheter och att verka tillsammans för gemensamma mål istället för att motarbeta varandra.

http://www.varldenidag.se/nyheter/historiskt-avtal-mellan-katoliker-och-lutheraner/BbbpjE!41ArjJyZZplDcLlWo5vElA/

EVENTUELLA Humanister med en liknande positiv ambition med Katolska Kyrkan kan t ex ta fasta på Påvens ganska nya encyklika om miljö och klimat. (JA, han är på RÄTT sida om detta.)

http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-varlden/vatikanen/paven/paven-franciskus-miljoencyklika

Lars Torstensson sa...

Lennart W.

Det är ju bra att katoliker och protestanter har slutat att bekriga varandra, och att de kan samarbeta i exempelvis miljö- och klimatfrågor. Men om Svenska kyrkan av fruktan för splittring avstår från att kritisera Katolska kyrkans avståndstagande från kvinno- och hbtq-rättigheter så är detta et bakslag för människovärdet. Enhet på reaktionär grund är inte eftersträvansvärd.

Anders Hesselbom sa...

Lars, om man resonerar så, är det nästan som att insinuera att Katolska kyrkan har en massa mänskligt lidande på sitt samvete.

Lars Torstensson sa...

Anders H.

Ja, och så lågt får vi ju inte sänka oss ... ;-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se