4 okt. 2016

Kommentar om Svenska kyrkans medlemsvård

Presskommentar från Humanisterna:
En ny internettjänst som erbjuder möjligheten att “Lämna Svenska kyrkan online på 10 sekunder” har uppmärksammats i media. 
Det nya med denna tjänst är att den är helt digital och gratis. Man knappar in sitt personnummer och undertecknar med en digital signatur. Först gjordes en egenhändig signatur med fingret eller genom att skriva med musmarkören, sedan utvecklades tjänsten och började använda BankID som signeringsmetod. 
Denna internettjänst är inget initiativ från Humanisterna och vi tar inte ställning, vare sig för eller emot medlemskap i Svenska kyrkan. Men lanseringen av utträdessajten föranleder oss att kommentera hur Svenska kyrkan sköter sin medlemshantering och bemöter den nya internettjänsten. Både för att det finns etiska problem med detta och för att många har en felaktig uppfattning om vad medlemsavgiften används till.
Läs vidare på Humanisternas hemsida.

1 kommentar:

Joakim Walldén sa...

12 460 ”aktiva utträden” ur Svenska kyrkan i september 2016.¹ Det slår dock inte juni, då 13 311 utträdde. 60 003 utträden under januari–september 2016, att jämföra med 46 177 under hela 2014 och 46 895 under hela 2015.
Under 2004–2015, har flest utträden skett i oktober. 2016 ser inte ut att bli ett undantag.

¹ https://www.svenskakyrkan.se/statistik

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se