27 nov. 2016

Är medierapporteringen av livsåskådningar bristfällig?

Samtal på S:ta Katharinastiftelsen. Panelen: Ute Steyer (rabbin, Judiska församlingen), Dominik Terstriep (jesuit, kyrkoherde, S:ta Eugenia församling) och Ulf Gustafsson (Förbundssekreterare Humanisterna).

1 kommentar:

Göran sa...

Ulf, du är bäst utan manus.

Eftersom ämnet var ganska tunt gled diskussionen över till annat.

En intressant aspekt om Humanisterna var om inte dess idéer är ungefär de som gäller i samhället idag och om det är samhället som anpassat sig till Humanisterna vilket jag tror är föga troligt, eller om det är Humanisterna som håller sitt manifest så allmängiltigt så att de flesta kan skriva under på det, t o m undertecknad inkluderat.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se