11 nov. 2016

Bygg broar, inte murar

Internationella humanistunionen (IHEU) har gjort ett uttalande med anledning av det amerikanska presidentvalet:
IHEU är i grunden för jämlikhet – för kvinnors rättigheter, för sexuella minoriteters (HBTQ) rättigheter, mot rasism – och förespråkare av genuin tanke- och yttrandefrihet. Donald Trump, blivande president i USA, har upprepade gånger uttryckt sitt motstånd mot väsentliga rättigheter inom dessa områden. [….] 
Tillsammans med IHEUs medlemsorganisationer i USA – inkluderande American Atheists, American Ethical Union, American Humanist Association och Center for Inquiry – och medlemmar över hela världen, kommer vi försätta driva på utvecklingen av humanistiska idéer och motarbeta trångsynthet och fördomar. På det internationella planet kommer vi fördubbla vårt ansträngningar för att stödja universella mänskliga rättigheter, vi kommer fortsätta förespråka sekularism och sekulär frihet, och framtiden måste innebära att – istället för att bygga murar mellan vi och dom andra – vi arbetar tillsammans för rättvisa, fred, jämlikhet och mänsklig värdighet.
Läs hela uttalandet: Build bridges, not walls

Flera kommentarer:
Roy Speckhardt, American Humanist Association: Ignorance Won. Can We Return To Reason?
Ben Radford, Center for Inquiry: On Trump

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se