6 nov. 2016

Estlands nya president tackade nej till gudstjänst

Den 10 november installerades Estlands fjärde och landets första kvinnliga president, Kersti Kaljulaid. Ytterligare en nyhet var att hon tackad nej till den gudstjänst som hölls i samband med invigningen av den nya statschefen. Kersti Kaljulaid förklarade sitt beslut i sociala media och detta återgavs i estniska tidningen Postimees: "Att gå till kyrkan vid nationella eller kyrkliga högtidsdagar vore inte hederligt, eftersom kyrkobesök aldrig tidigare varit en del av dessa dagar för mig."
Kaljulaid förklarar sin relation till kyrkan 
President Kersti Kaljulaid förklarade på social media sin relationen till kyrkan, efter det att hon som första estniska statsöverhuvud beslöt att inte delta i den tacksägelsegudstjänst som hölls med anledning av presidentinvigningen.
"Jag respekterar människors trosfrihet. Jag högaktar det arbete som församlingarna uträttar för att hjälpa samhällets svaga. Och jag respekterar människors önskan och tradition att föra med sig kyrkan i sina dagliga gärningar. När jag blir inbjuden till kyrkan för bröllop eller begravning går jag naturligtvis dit, eftersom de som bjuder in så önskar. När man i S:t Johanneskyrkan i Tori under veterandagarna minns de krigsmän som stupat för Estland, så går jag dit. När jag för några år sedan tillsammans med de andra medlemmarna i Europeiska revisionsrätten rentav träffade påven, följde vi alla vid detta möte kyrkans sedvänjor. Eftersom man bjöd mig och sedan är sådan", skrev statsöverhuvudet. 
Kaljulaid fortsatte: "Men att gå till kyrkan vid nationella eller kyrkliga högtidsdagar vore inte hederligt, eftersom kyrkobesök aldrig tidigare varit en del av dessa dagar för mig. Jag har inte något alls mot den i Estland verksamma kyrkan, bland mina närstående finner man också till exempel medlemmar i Johannesförsamling. Det är dessa människors fria val och har aldrig någonsin medfört spänningar eller diskussioner. Vi respekterar också inom familjen varandras frihet att tro på det som för var och en är väsentligt. Vi söker tröst där vi finner den. Om så i kyrkan, om så vid havet, om så i skogen. Det är var och ens frihet. Och detta ser jag som det allra väsentligaste."
Postimees skrev i början av veckan att president Kersti Kaljulaid som första estniska statsöverhuvud nekade att deltaga i den tacksägelsegudstjänst som hölls med anledning av presidentinvigningen.
President Arnold Rüütel deltog i tacksägelsegudstjänsten i Tallinns domkyrka vid sin ämbetesinvigning 8 oktober 2001. President Toomas Hendrik Ilves gjorde detsamma i Karlskyrkan 9 oktober 2006. Enligt ärkebiskop Urmas Viilma tackade Kaljulaid denna gång nej till erbjudandet.
Artikeln i Postimees återges i sin helhet och är översatt av Olof Stroh.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se