14 nov. 2016

Hedeniuspriset 2016 till RFSL Newcomers


Årets Hedeniuspris tilldelas RFSL Newcomers, ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats, men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Newcomers tilldelas 2016 års Hedeniuspris för sitt livsviktiga stöd till medmänniskor som drabbas av inhumana föreställningar och traditioner.

Välkomna till prisutdelning och tal av Christian Valtersson, ordförande för Stockholm Pride
Tid: Söndagen den 20 november kl 14:00
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm


RFSL Newcomers arbetar aktivt genom flera av RFSLs lokala avdelningar som en social stödverksamhet. De ger information om hälso- och sjukvårdsfrågor samt juridisk hjälp. Sveriges asylsystem beskrivs av RFSL som ett lotteri, då de ombud som tilldelas flyktingar ofta helt saknar hbtq-kompetens, i värsta fall leder detta till ett felaktigt avslag på en asylansökan.

RFSL Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. De organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning. Newcomers finns i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter.

– Vi är stolta och glada över att vårt arbete för asylsökande hbtq-personer uppmärksammas såhär. RFSL Newcomers är en av våra viktigaste och snabbast växande verksamheter och våra aktivister gör ett otroligt viktigt arbete, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

Newcomers är ett partipolitiskt obundet nätverk inom RFSL som bedriver opinionsbildning och strävar efter att påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtq-personers situation. De arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer. RFSL Newcomers strävar efter att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.

Hedeniuspriset delas varje år ut av förbundet Humanisterna till personer eller organisationer som verkar i filosofen Ingemar Hedenius anda.
 

Humanisternas motivering

“I en tid då många flyktingar kommer och har kommit till Sverige finns en grupp som ofta är mer utsatt än andra: hbtq-personer. Inte sällan har man tvingats fly på grund av sin identitet, men kan också råka illa ut på asylboenden och få dåligt stöd och undermålig information om sina rättigheter i Sverige. RFSL Newcomers är ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För sitt livsviktiga stöd till de som drabbas av inhumana föreställningar tilldelas RFSL Newcomers 2016 års Hedeniuspris.”

Länk till RFSL Newcomers hemsida http://www.rfsl.se/verksamhet/asyl/newcomers
 

Kontakt Humanisterna

Daniel Färm – pressansvarig
tel. 070 - 650 12 09, daniel.farm@humanisterna.se
Christer Sturmark – förbundsordförande
tel. 0708 - 380 480, christer.sturmark@humanisterna.se
 

Tidigare mottagare av Hedeniuspriset

2015: Ulf Danielsson, 2014: Taslima Nasrin, 2013 Sara Mohammad, 2012: Nyamko Sabuni, 2011: Gunnar Göthberg, 2010: Staffan Bergström, 2009: Elisabeth Ohlsson Wallin, 2008: Per Kornhall, 2007: P C Jersild, 2006: Björn Ulvaeus, 2005: Lena Andersson, 2004: Barbro Westerholm, 2003: Hans Alfredson, 2002: Georg Klein, 2001: Sholeh Irani, 2000: Dan Larhammar.
 

Om Hedeniuspriset

Sedan år 2000 har Humanisterna årligen delat ut Hedeniuspriset. Syftet med utmärkelsen att hedra minnet av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908-1982) och att stödja och uppmärksamma personer som verkar i Hedenius anda. Ingemar Hedenius startade 1949 en intensiv debatt om kristendomen i Sverige med sitt mest kända verk ”Tro och vetande”. Prismottagaren ska under året ha främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.

6 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Ett glädjande och välförtjänt pris!

Som prismotiveringen säger är hbtq-personer en utsatt grupp, som har ett stort behov av stödinsatser. Det är dessutom en grupp vars situation blir alltför lite uppmärksammmad.

Samtidigt får vi inte glömma bort att RFSL genom vissa av sina uttalanden har legitimerat en del av det förtryck som tvingat vissa newcomers att fly. Jag tänker t ex på ett kongressuttalande för några år sedan där RFSL förklarade sig respektera alla religioner "fullt ut". Trots att vissa religioner anställer rena förföljelser av hbtq-personer!

Anders Hesselbom sa...

Jag håller med, Lars. En bra utmärkelse, men just slavisk underkastelse betraktar jag inte som något fint eller positivt.

Lars Torstensson sa...

RFSL-homofobin

Anders H.

Nej, att respektera allt som religiösa företrädare säger och gör är givetvis inte försvarligt, särskilt inte som mycket av hbtq- och även kvinnofientligheten har sin grund just i religionen. Inställningen leder till "RFSL-homofobi" - en så starkt proreligiös attityd att man överser med religiös omänsklighet. RFSL ansåg att den centrala motsättningen gick mellan å ena sidan den upplysta opinionen och å andra sidan hbtq-människor, judar och muslimer, vilka man enbart såg som offer för fördomarna. Framför allt var man ovillig att rikta någon kritik mot islam. Att homofobin är utbredd i denna religion, och att muslimer kan vara både förtryckare och förtryckta, blundade man för.

Liknande uppfattningar grasserade i Miljöpartiet, och i andra delar av den "progressiva" rörelsen. Och alla har inte kommit över dem.

Men RFSL Newcomers har veterligen aldrig sagt eller gjort något "RFSL-homofobiskt".

Lars Torstensson sa...

RFSL:s religiösa förmynderi undergräver sekularismen

RFSL:s proreligiositet tar sig också uttryck i att vissa av förbundets avdelningar då och då håller gudstjänst, trots att detta strider mot stadgarnas föreskrift om religiös obundenhet, och trots att man därigenom diskriminerar ateister. Genom att RFSL blandar sexualpolitik med konfessionell religion undergräver man också sekularismen. Det är särskilt betänkligt som det just är avsaknaden av sekularism som i vissa länder ger reaktionära religiösa ledare den politiska makten att förtrycka hbtq-människor.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

I hur många inlägg till och under hur många år till, kommer du ta upp den händelse som hände för "några år sedan" (2003) i RFSL?

Länkar till ditt blogginlägg om detta, så ingen missar det:
http://humanistbloggen.blogspot.se/2015/10/rfsl-diskriminerar-ateister.html

Lars Torstensson sa...

Ulf.

Tack för länken. Mina inlägg 2015 tål att läsas fortfarande. Som framgår av dem var det inte bara 2003 som "RFSL-homofobin" kom till uttryck, utan även vid senare tillfällen. Dessutom har enskilda medlemmmar och förtroendevalda i RFSL långt fram i tiden anklagat Humanisterna för islamofobi, rasism m m på hbtq-sajten QX.Qruiser. Det är bara ett par veckor sedan Humanisterna senast utsattes för osakligt förtal från detta håll. Och stadgevidriga RFSL-gudstjänster brukar hållas varje år.

Så den RFSL-kritik jag framför - vid sidan av RFSL-beröm - för att nyansera bilden av RFSL:s agerande, är långt ifrån överspelad, även om RFSL har bättrat sig jämfört med 2003. Jag kommer att aktualisera kritiken när det finns anledning till det. T ex nu, när RFSL:s agerande genom Hedeniuspriset har hamnat i strålkastarljuset.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se