20 nov. 2016

Hedersförtryck bortförklaras inte av regeringen

I veckan som gick presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. I skrivelsen tas problemen med hederskultur ut på ett tydligt sätt:
- Kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas
- Omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck ska igen kartläggas
- Lagstiftningen om tvångs- och barnäktenskap från 2014 ska utvärderas
- Det ska ses över om hedersmotiv ska ges en särskild straffskärpning.

Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Vi tillsätter därför en utredning som ska se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund, säger justitieminister Morgan Johansson.
Jag tror aldrig en socialdemokratisk regering varit tydlig och gett hedersfrågor en sådan vikt i jämställdhetsarbetet. Det är hoppfullt och äntligen verkar det blivit ett tydligt genomslag för dessa frågor i rikspolitiken. De som fortfarande hymlar och inte vill tala speciellt om dessa problem är förhoppningsvis numera marginaliserade.

Något som ytterligare förstärker detta intryck är den debattartikel som publiceras på regerings hemsida, författad av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Nils Karlsson, kommunalråd i Malmö. De skriver:
Regeringen har föreslagit att en oberoende institution till skydd för de mänskliga rättigheterna ska inrättas under riksdagen. Vi är övertygade om att en sådan institution kan bli en viktig del i att främja de mänskliga rättigheterna på ett systematiskt och samordnat sätt. 
Vi måste samtidigt se att det finns områden där samhället har misslyckats.Frågan om hedersförtryck är något som vi behöver diskutera under MR-dagarna i Malmö. 
Kunskapen om hedersförtryck och starka kollektiva normer har under det senaste decenniet vuxit betydligt. Flickor och kvinnor i Sverige kontrolleras av sina familjer och får inte själva välja hur deras liv ska se ut eller levas. De förväntas acceptera familjens eller släktens val av partner eller sätt att utöva religion eller kultur. Deras bröder görs ofta till förövare, men kan själva vara utsatta för påtryckningar att bära vissa traditioner och sedvänjor. Även hbtq-personer, oavsett kön, möter denna kontroll. De unga människor som utsätts för hedersförtyck lämnas ofta ensamma i en fruktansvärd livssituation. 
Hedersförtrycket går inte att bortförklara eller likställa med den ojämställdhet som fortfarande präglar till exempel lönesättningen inom vården eller bristen på kvinnor i börsbolagens styrelser. 
Hedersförtryck är en ytterst specifik form av kränkning och kräver egna åtgärder och ett eget förebyggande arbete. Allt annat är en tydlig signal om att alla människors rättigheter inte värderas lika.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

GAPF om identitetspolitik och bristande förortsdemokrati

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime, hade en monter på Internationella torget under årets Bok- och biblioteksmässa. Man hade också flera scenprogram, där man beskrev och angrep hedersförtrycket, och föreställningar som underblåser det. Ett par av programmen kan ses på Youtube, nämligen dessa:

Hur mycket identitetspolitik tål hedersoffren?

GP:s Alice Teodorescu leder ett samtal om de tystade och bortglömda i identitetspolitikens Sverige.
Medverkande: Birgitta Ohlsson, riksdagspolitiker Liberalerna, Soleyman Ghasemiani, socionom och författare, GAPF:s kompetensgrupp mot hedersbrott, Sara Mohammad, ordförande i GAPF.
Moderator: Alice Teodorescu, chef för Göteborgs-Postens ledarredaktion.

https://www.youtube.com/watch?v=kLay4PRpK9A

Demokratin har lämnat förorterna

Ulf Boström, Sveriges enda integrationspolis, samtalar med journalisten Helene Bergman.
Medverkande: Ulf Boström, integrationspolis, Mikael Thörn, nationella kompetensteamet mot hedersförtryck hos länsstyrelsen i Östergötland, Soleyman Ghasemiani, socionom, GAPF:s kompetensgrupp mot hedersbrott.
Moderator: Helene Bergman, journalist, författare och kvinnorättspionjär.

https://www.youtube.com/watch?v=_S63n7_iF_c

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se