25 nov. 2016

Klyftan i det amerikanska samhället.

Många försöker förklara resultatet i amerikanska presidentvalet. Några kör med sina standard förklaringar. Exempelvis Göran Greider, som lyfter fram växande ekonomiska klyftor på grund av marknadsliberalismen. Detta är en felaktig analys eftersom han inte har koll på statistiken.

I generella termer röstade låginkomsttagare på Clinton och höginkomsttagare på Trump. Istället är det utbildningsnivån som delar upp väljarna, generellt sätt. Clinton förlorade kraftigt i valdistrikten där det är många lågutbildade.

Men kanske finns det en bakomliggande faktor som förklarar mer. I videon nedan lyfts ålder fram som den stor faktorn för klyftan i det amerikanska samhället. Äldre har generellt sätt lägre utbildning och många andra förklaringar korrelerar också med ålder.

Det är intressant att med det resonemanget, så har Greider delvis rätt. Den globaliserade marknadsekonomin innebär snabba förändringar av samhället, vilka yngre lättare anpassar sig till och ser möjligheterna i. Medans äldre i större utsträckning uppfattar det som ett hot. För dem blir protektionism, murar och traditionella vita kristna värderingar en lösningen.

Att sedan både Republikanska partiet och socialismen förknippas med rött - är förmodligen bara en historisk slump.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se