18 nov. 2016

Paulus - förvanskaren

Aposteln Paulus är kristendomens fader. Han förvanskade läran som förmedlades av den lilla judiska sekt som inspirerats av Jesus, och formade det kristna budskapet.

Mats G. Larsson, docent i arkeologi, har skrivit en populärvetenskaplig bok om Paulus, som trots det knappa källmaterialet försöker besvara frågorna vem Paulus var och vad han gjorde.

I senaste numret av SANS till också en artikel utifrån boken.
I och med Jakobs avrättning och Jerusalems förstörelse hade den ursprungliga Jesusrörelsen blivit kraftigt försvagad, och fältet låg fritt för Paulus parti att föra ut sitt budskap till alla invånare i det romerska riket. Att man lyckades över förväntan med detta vet vi, och även de senare nedskrivna evangelierna i Nya testamentet kom till stor del att bli påverkade av Paulus tankar. Och därmed måste Paulus ses som skaparen av kristendomen såsom vi känner den, och som den som kanske mest av alla enskilda människor har påverkat historiens gång under ett par årtusenden.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se