12 dec. 2016

George Klein är död

Författaren, cancerläkaren och Hedeniuspristagaren Georg Klein har avlidit 91 år gammal.

Prismotiveringen 2002 löd som följer:
Georg Klein tilldelas Ingemar Hedenius-priset år 2002, för att han rakryggat och konsekvent, under lång tid, har företrätt ett rationalistiskt och humanistiskt synsätt i livsåskådningsdebatten. Med sällsynt skärpa och djup har han förtjänstfullt bidragit till nyanserade analyser av frågor som gäller etik, filosofi och kultur. Genom en rad böcker har Klein förmedlat viktiga erfarenheter och insikter både från sitt eget liv och forskarvärlden, samtidigt som han har lyckats popularisera en vetenskaplig förståelse av den moderna biologin. Georg Klein förvaltar också på ett utmärkt sätt traditionen från Ingemar Hedenius genom att som orädd och självständig debattör kunna kritisera religiösa och dogmatiska idéer på ett konstruktivt sätt. Hans insats bidrar därmed till att stimulera en förutsättningslös diskussion om centrala humanistiska värden och principer.
Jag har två böcker av Klein i min bokhylla: Ateisten och den heliga staden (1987) och Skapelsens fullkomlighet och livets tragik (2005).

Det starkaste minnet jag har av honom är dock från det briljerande tal om vetenskap och tro han höll vid seminariet Hedningarnas förgård 2012. Formuleringarna i talet har mig gått förlorade (och kan tyvärr inte återfinnas på i vårt gemensamma minne, webben), kvar är endast minnet av den intellektuella skärpa Klein uppvisade 87 år gammal.

1 kommentar:

RWR sa...

Här finns båda delarna:

https://gustafsvideoblogg.wordpress.com/2012/09/18/23-hedningarnas-forgard-nagra-reaktioner-pa-ett-seminarie/

George Klein ca 31 min in i del 1.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se