20 feb. 2017

"Åsikter bara uppstår - som ogräs"

Jag börjar blir riktigt trött på alla åsikter. Problemet är inte att folk säger vad som helst, utan att de har så lite intresse att förankra sina åsikter i fakta. Därtill att de, när de blir ifrågasatta, är ointresserade att uppdatera sig, utan försvarar sig med "Det är bara min åsikt", som om det därför inte är väsentligt att den har verklighetsförankring.

Av denna anledning är det glädjande att läsa det Ola Rosling skriver i Expressen. Hans text handlar om att vi behöver föra vidare Hans Roslings arv och om att diskussionen om faktaresistens måste fokusera på skolan, istället för media.
En erfaren trädgårdsmästare kan skilja på ogräs och plantor, bara genom att titta på grodden. Hans [Rosling] kunde skilja på åsikter och fakta. Det är just den förmågan som det är ont om. Fakta måste man vara noggrann med. Åsikter växer överallt, om de får chansen. När ett problem får medias uppmärksamhet, verkar det alltid nytt och växande. Men George Orwell beskrev ju "alternativa fakta" redan på 40-talet. 
Lögner har alltid funnits. Vad som däremot helt säkert har ökat är tillgången på tillförlitlig statistik. I dag finns fakta som gör det möjligt att avslöja lögnerna. I dag granskas påståenden i högre takt än någonsin. Klart vi får för oss att problemet ökar! 
Människan har en instinkt att lyssna på negativa nyheter. Debatten om faktaresistens låter som många andra undergångssagor. Problemet är att man lätt fokuserar på fel lösning. Vi hittar alltid en syndabock. Många kallar motståndarna för idioter och skyller på massmedierna som sprider myter. Problemet med osanningar är så stort, att vi helt enkelt måste hålla huvudet kallt. Visst måste man kräva hyfs från medierna, men den som tror att medielogiken kan ändras är antingen diktator eller okunnig. Journalisten måste ge konsumenten det den vill ha. Annars förlorar journalisten jobbet. [...]
I stället för att hoppas att medielogiken ska ändras bör vi fokusera på det vi kan ändra: skolan. Du vet, där du lärde dig läsa och räkna. Där det hängde en världskarta på väggen. Den skolan där man ännu inte lär ut hur man skiljer på åsikter och fakta. Att skilja på åsikter och fakta måste bli en del av läroplanen. Det är ganska enkelt: Fakta skapas genom mätning och dessa kan granskas och repeteras. Åsikter bara uppstår - som ogräs.
Läs hela artikeln i Expressen.

1 kommentar:

Kristian sa...

Jag tror ändå att det är en dålig idé att som Ola Rosling säga att det är inte det ena, utan det andra som är problemet; "det är nästan alltid slutledningen".

Ibland är det ren lögn eller påhittade data (t.ex. "Jag vann med störst marginal sedan Reagan").

Ibland är det för gamla data eller att man mätt fel sak.

Ibland är det missvisade urval av data, välj det som passar egna tesen.

Ibland är det felaktig statistisk analys, det finns många fällor att trampa i, att utöka försöksgruppen tills man uppnår signifikans t.ex.

Ibland är det felaktiga slutsatser (T.ex. sätta likhetstecken mellan frånvaro av bevis och att något är falskt. Tänk "det saknas bevis för utomjordiskt liv" om ni inte ser vad jag menar).

Ibland är det medielogiken som lyfter fram enstaka uppseendeväckande studier men ignorerar allt som pekar i annan riktning.

Ibland lyfts dumheter upp bara för att de råkat tilltala människors psykologi och blivit virala. Förr skvaller och rykten när man träffades, numera Facebook.

Ibland är det oavsiktligt, ibland är det medvetet fusk.

Ibland är det politisk eller religiös polarisering som påverkar dem som skriver och sprider, ibland är det ekonomiska intressen.

Ibland kan lögner, propaganda och spin-doctoring ha en del gemensamt med alkohol och droger. Tar bort det jobbiga för stunden, ger en kick eller känns som en lättnad att kunna komma undan, slippa ansvar, platta till motståndaren. Och den egna sidan är ju ändå den bästa, så ändamålet helgar medlen. Men sedan blir det svårt att sluta. Om det funkade en gång, varför inte en till?

Så det är inte alltid riktigt så enkelt att skilja ut vad som är pålitliga fakta. Jag tror mer på att upplysa om att det ofta faktiskt är svårt, och att man därför måste anstränga sig och tänka efter. Ett slags allmänbildning om allt som kan gå fel. Samtidigt som jag också förstås ser vikten av att göra tydlig skillnad på åsikt och fakta, vi får inte låta svårigheterna knuffa oss ner på ett sluttande plan mot relativism och cynism.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se