23 feb. 2017

Dansk blasfemilag är en styggelse

I Danmark har en man åtalats för blasfemi. Mannen brände i december 2015 Koranen och publicerade sedan film av detta i en anti-islamisk facebookgrupp. Detta är första gången på 45 år som hädelseparagrafen, §140 i dansk strafflag, används. Paragrafen lyder:
"Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."
Statsadvokaten i Viborg motiverar åtalet med:
"Det er anklagemyndighedens opfattelse, at omstændighederne i forbindelse med afbrænding af hellige bøger som Bibelen og Koranen indebærer, at det i visse tilfælde kan være en overtrædelse af blasfemiparagraffen, der handler om offentlig spot eller forhånelse i forhold til en religion." [Politiken]
Blasfemilagar är en styggelse var än de finns. Det må vara så att i Danmark är straffen ringa, men att lagen finns kvar sänder signalen till de länder runt om i världen som har mycket hårdare straff, upptill dödsstraff i några islamiska länder, att lagstiftningen är motiverad.

Det som gör hädelselagar orättfärdiga är att det inte finns något offer för förseelsen. Vem skadas av koranbränningen? Boken? Muhammed? Allah?

Det är motiverat att ha välformulerade lagar mot hets mot folkgrupp, i Danmark finns den så kallade "rasismparagrafen". Men i detta fall har det tydligen inte förekommet något sådant, eftersom mannen inte åtalats för detta.

Förhoppnings blir detta åtal en väckarklocka för danskarna och de begär utträde ut "blasfemi-klubben". Medlemmarna i denna klubb visas på kartan nedan.
Pew Research Center

1 kommentar:

Ulf Gustafsson sa...

Justitsminister: Vi skal drøfte blasfemiparagraf
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/justitsminister-vi-skal-droefte-blasfemiparagraf

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se