17 feb. 2017

Kom återkristnandet av sig?

Låt oss återvända till en ledare i Expressen för 11 år sedan. PM Nilsson skriver om allhelgonahelgen som blivit en spökfest och detta tas som exempel på avkristnandet av Sverige. Ändå ser han hur fler och fler, partiledare, skribenter och artister, berättar att de har en kristen tro. Även Svenska kyrkan blir mer politiskt aktiv.

Vad är detta, frågar sig Nilsson och avslutar med några kloka ord:
Inte för att folks gudstro i sig är ett problem, tvärtom, men religionens anspråk kan snabbt bli mycket större än så och då är det bra om man känner till bevekelsegrunden. 
Om Sverige var en del av USA skulle man troligen tala om en väckelsevåg, med all säkerhet skulle man tala om kyrkans snabbt växande politiska makt. I detta avseendet vet amerikaner vilka krafter de har att göra med och de har en medvetenhet som svenskar borde skaffa sig. Den kristna vänstern är snart en större maktfaktor i Sverige än den kristna högern i USA; den största tidningens opinionsbildning, regeringschefen och ledaren för den största kyrkan tillhör alla kristen vänster och har en agenda som gör anspråk på att hämta legitimitet från Gud. 
Ett och annat sekulärt politiskt avståndstagande skulle inte skada. Att hålla Gud borta från staten och Kristus från politiken är trots allt ett av västerlandets största och bästa framsteg.
Nog blev det inte så mycket mer återkristnande än det som var 2005. Istället har fått mer inslag av islam i samhällsdebatten. Men där är slutsatsen densamma: Håll Allah borta från staten och Muhammed från politiken.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se