11 feb. 2017

Leder religiösa friskolor till ökade motsättningar i samhället

... eller kan vi kalla det mångfald?

Detta var frågeställningen för en debatt om religiösa friskolor, arrangerade av Studieförbundet Vuxenskolan och Liberalerna. Medverkande: Aje Carlbom (docent i socialantropologi), Kashif Virk, (Imam Islams Ahmadiyya Församling), Jenny Sonesson (journalist och debattör) och Per Ewert (direktor vid Claphaminstitutet).

Jenny Sonesson som är emot religiösa friskolor gjorde flera bra inlägg och även så Carlbom, som intog en mer neutral position sa många intressanta saker.

Per Ewert, som förespråkar religiösa friskolor, hade istället flera inlägg med skrämmande retorik. En bit in i samtalet (53:30) sa han:
"En sekulär, gudsförnekande skola driver värden som i slutändan handlar om materialism, njutningsinriktning, egot i centrum - som är den nya svenska stats religionen med individualismen i centrum."
Sådan varken är eller ska den svenska skolan vara enligt skolans regelverk. Det är en vanföreställning. Några minuter senare svarade han på frågan om skolan inte bör ta hänsyn till friheten för individen, barnen:
"I Sverige har vi hamnat i ett konstigt hyperindividualistiskt tänkande, som gör att alla former av bindningar är av ondo. Vi måste slita barnen fria från deras föräldrar och andra traditioner och auktoriteter."
Även detta borde han veta är en falsk beskrivning av den svenska skolan, eftersom hans egna barn, som flera gånger påpekade, har gått i en kommunal skola. Vidare sa Ewert:
"Det är inte sunt. Det är inte gott att en generation får växa upp och vara rotlös, som man är i vår svenska kultur idag."
Om Ewerts förvridna syn på det svenska samhället och den svenska skolan förmedlas inom vissa religiösa miljöer, då är det ett bra argument för att förbjuda religiösa friskolor. Barnen behöver temporärt lämna dessa miljöer för att med egna ögon betrakta det svenska samhället utanför samfundets indoktrinering.

Per Ewert säger att religiösa friskolor följer skollagen och läroplanen (om inte ska de stängas), men i avslutningen också att:
"Vi kan inte ha ett samhälle som säger att det är pluralistiskt, men det får bara finnas ideologier och skolor som drivs utifrån det styre eller det tänkesätt som är rådande bland majoriteten just nu."
Så drivs det religiösa friskolorna enligt rådande värderingar hos majoriteten eller inte?

Kashif Virk, den andra förespråkaren för religiösa friskolor, hävdar (1:02:00) att dessa följer rådande värderingar:
"Vad händer i en religiösa friskola? De är samma skolplan som alla andra skolor har. De har extra 1-2 timmar som är optionella, inte obligatoriska där barn får lära sig om sin religion. [...] De lär sig precis samma sak som andra skolor."
Men om så är fallet varför finns det då ett behov av religiösa friskolor? De extra timmarna religiös undervisning kan barnen tillskansa sig utanför den obligatoriska statligt finansierade skolan. Därtill är tydligen inte den religiösa delen av undervisningen obligatorisk, enligt Virk, men ändå offentligt finansierad. Något stämmer inte i hans resonemang.

Virk tar också upp att det förekommer mobbning och trakasserier mot religiösa barn. Därför måste föräldrar kunna välja en skola där inte detta förekommer. Detta är ett problem, men frågan är vad som religiösa friskolor gör som undviker mobbning och varför inte detsamma kan göras i icke-religiösa skolor?

Slutligen nämner både Ewert och Virk en avhandling om religionsundervisningen. Det är en intressant skrift som visar på brister i dagens undervisning. Men forskaren som gjort den vill nog inte att resultatet ska användas som beskrivning av svensk skola i allmänhet, utanför det område som undersökts, religionsundervisningen.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Religiösa friskolor leder till fler vanföreställningar, och de innebär ett ökat religiöst förmynderi i samhället.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se