28 feb. 2017

Monoteism är som alternativa fakta

TV-serien Vikings har flera förtjänster och en av de största behållningarna är hur religion och religionsutövning hanteras. Framför allt asatro och kristendom, samt konflikten mellan dessa trossystem.
I nedanstående avsnitt av GoT Academy diskuteras detta ämne. Fastän religionsstriden ännu inte är över i TV-serien, förutspår killarna i youtubekanalen att kristendomen kommer segra. Vi får se. Vi får se.
"The pagan norse gods, they haven't room for complexity, philosophy and nuance. It's very simple and clear." 
"Monotheism is more vague, more amorphic. It's more out there. It's open source. You can explain everything. Rationalize anything. God works in mysterious ways or God is great. It's a little bit like alternative facts. You can chose your own facts with monotheism."

12 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Jag blir personligen förolämpad över deras ytliga analys. Vad är ens det här påståendet? "The pagan Norse gods, they haven't room for complexity, philosophy and nuance. It's very simple and clear." Den enda grund de har för sitt påstående är att de lever i tiden efter kristendomen lyckats kolonisera och inkorporera den filosofi som uppstod innan sin religions födelse. Men ser man bredare på frågan är snarare det motsatta mönstret glasklart: monoteismen från öknen ger enkla svar på komplexa frågor. Här kan den som är intresserad leta sig vidare till empiriska mönster som visar på detta: http://discovermagazine.com/2005/aug/desert-people

Ulf Gustafsson sa...

Patrik, det är förenklat, men de har en poäng som jag tycker du missar. Och det handlar om när de två traditionerna möttes, inte om hur de uppstod.

När kristendomen kom till norden var den en del av en skriftkultur som under några hundra år försökt komma tillrätta med inkonsekvensen i det religiösa budskapet. De hade också en profession, präster, som specialiserade sig på detta. Detta hade resulterat i komplexitet och nyanser, oklara svar etc.

Asatro (eller vad vi ska kalla den) däremot var huvudsakligen en muntlig tradition. Därav enklare i sina resonemang. Och även om det kunde finnas variation över tiden och på olika platser, fanns det sällan komplexitet vid ett tillfälle på en specifik plats.

Till det hade den kristna traditionen bevarad erfarenhet av att möta, ta över och delvis inkorporera andra hedniska traditioner sedan tidigare. Evolutionärt hade bara de fungerande strategierna överlevt den processen och bevarats. (Komplexitet och oklarheter verkar därtill ha varit ett framgångskoncept inom kristendomen.)

Slutligen är det en intressant fråga om polyteistiska traditioner i mindre utsträckning är öppna för teologiska/filosofiska fördjupningar. En polyteistisk tradition med tillgång till skriftspråk och specialister kanske blir lika komplex? Hur är det med hinduismen?

Patrik Lindenfors sa...

Just Hinduismen är ju många komplexitetsnivåer bortom Asatron, på både bättre och sämre sätt. Det är en tradition som rymmer allt. Många problem med monoteismen - inte minst teodicéprobblemet - är ju inga problem i polyteistiska sammanhang. Men jag köper dina poänger om skrift- kontra muntlig kultur, samt den kristna erfarenheten av att ta över andra religionsområden. Bra invändningar.

Anonym sa...

Hur KAN ni ens publicera sådan Rasistiskt dravel ? Ni har öppnat en öppen tråd för klagomål här, och jag har verkligen ett - det måste jag då säga, som Hedning och Humanist. Påståenden om att just Nordbor på något sätt skulle vara mindre intelliegenta, eller "sämre människor" ur stånd att skapa komplex filosofi och liknande, medan Hinduism eller "orientaler" skulle vara "överlägsna" inom det ämnet ÄR och förblir flumsnack, eller något som hhar en väldigt otäck rasistisk bismak. Det finns inte ett enda godtagbart bevis för den saken, lika lite som för kristendomens eller Monoteistiska religioners påstådda "överlägsenhet"

Uppenbarligen har herrarna ovan inte studerat varesig Runologi eller Eddaöversättningar på allvar, utan fortsätter - dumt nog - at todla sina kristna fördomar.

Varje Nordist vet att översättningar från Norröna kan vara nog så komplicerade som de från sanskrit, till exempel, och för övrigt är det ganska meningslöst att döma ut skriftlösa kulturer som "mindre komplexa" - men nu var den Nordiska kulturen långtifrån skriftlös, som alla vet...

Till sist går det inte att säga HUMANIST utan att också vara HEDNING, lika lite som det inte går att vara HEDNING och Polyteist utan att på något sätt vara också HUMANIST, i alla fall enligt vad jag anser. Humanismen som idé vore överhuvudtaget inte möjlig utan greklands och roms filosofer, vilka faktiskt också är en del av vårt indoeuropeiska arv - det måste ni väl ändå vara medvetna om ? Och Monoteism - läran om en enda gud, som avvisar alla andra tänkbara gudar eller filosofier eller förhållningssätt ÄR och förblir en TOTALITÄR filosofi. (lägg märke till att Vetenskap och Polyteism INTE behöver stå i motsättning till varandra i och för sig, eftersom de ger svar på olika frågor eller delar av vår "lebenswelt" så att säga, och svarar emot olika existensiella problem, likt alla religioner eller filosofier) Monoteism slutar ALLTID med förtryck, och påfallande ofta med vetenskapsfientlighet - det ser vi redan på det oaptitliga youtube klippet här
Dett är just därför som Monoteismen KAN och MÅSTE bekämpas - med alla till buds stående medel..

Serien "Vikings" slutligen, är ur vetenskaplig synpunkt smuts, dynga och en Hollywood-version, som inte har någonting med den historiska verkligheten att göra. "Uppsala" ligger ibland höga fjäll, människo-offer begås på löpande band - trots att det inte finns något, dvs INTE ETT ENDA bevis för den saken från Nordisk vikingatid - vid den tid som serien skildrarr hade man övergett allt sådant - på äldre järnåldern (förromersk tid) fanns visserligen självoffer, typ Grauballemannen, Tollund-mannen och andra, då samhället drabbades av akut svält, yttre hot och farsoter, men inte ens då var detta särskilt vanligt, enligt arkeologerna, och vid 800-talet hade detta säkerligen upphört helt..

Patrik Lindenfors sa...

Jag ber om ursäkt för mina okunniga spekulationer. Och har en rätttelse. Det skulle stå Hinduismen är många komplexitetsnivåer bortom Kristendomen, inget annat. Jag skrev fel, helt enkelt. Beklagar.

Anonym sa...

Nåja - får be om ursäkt för stavfel pga dåligt tangentbräde själv - om offer och blot är kanske inte sista ordet sagt - arkeologi är en vetenskap där allt k-a-n hända - men om exempelvis Adam av Bremens skräck-historier om Gamla Uppsala vore sanna - hade arkeologerna inte hittat ett, säger ett enda fynd som bevisar detta vid det här laget, när de grävt på platsen sedan 1800-talet ? Och fins där några andra fynd eller observationer, som bekräftar Hollywoods version av saken - nej knappast..

Göran sa...

Symptomatiskt för dessa tider att det gått så långt med kunskapsföraktet och brist på läsande av seriösa källor att man har en äventyrsserie i TV som underlag för en historisk religions-analys.

Ulf Gustafsson sa...

Göran, jag tycker det är mer symtomatiskt att människor kommenterar utan att vara specifika med vad de kritiserar ...

Hedningen, jag anser inte din kommentar gör rättvisa åt inlägget och efterföljande diskussion.

Göran sa...

Spoiler alert, Ulf. Jag vet vilka som vann. Men hur serien slutar har jag ingen aning om.

Jag har bara sett några program av Vikings och visst kan den vara spännande som äventyrsserie. Kollar man på Vikings i Wikipedia så står det visserligen att det är "a historical drama" men som är "inspired by the sagas of Viking Ragnar Lothbrok, one of the best-known legendary Norse heroes".
Det är ingen bra utgångspunkt alls för att göra några avancerade analyser på. Men visst kan man göra det men då måste man också ha i åtanke vad det är man analyserar.

I övrigt håller jag med Patrik om hans syn på det som sägs här.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

"Det är ingen bra utgångspunkt alls för att göra några avancerade analyser på."

Därför är det bra att ingen gjort det här.

Krister V sa...

Visst kan man ta en äventyrsserie som utgångspunkt, men problemet är att de inte läst på det minsta fastnar i schablonerna. De tror tydligen att mytologin består av simpla krigargudar med fasta roller som alla dör i Ragnarök. I mytologin nås ju målen sällan med råstyrka och hammarsvingande, utan oftare med list, samarbete, offer, köpslående, förnedring etc.

Anonym sa...

Nej du Ulf, jag är inte rättvis emot de här Hollywood-nissarna till rasister, som onyanserat trampar på en historisk tradition och en hel kulturkrets - och jag har inte för avsikt att vara det heller...

Om jag vore Donald Trump, så skulle jag säga följande: "KILL them all, those goddamm Yankees - and let the Valkyries sort them out... BOMB them back to the stone age"

Men - nu är jag inte Mr Trump, förstås, så sådär säger jag alltså inte..

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se