24 feb. 2017

(S) på väg i rätt riktning om religiösa friskolor

Presskommentar från Humanisternas hemsida:

Det är bra att Socialdemokraternas ledningen nu vid partiet kongress lägger förslag om att skärpa reglerna för religiösa friskolor. Det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Religiösa friskolor har inget i det obligatoriska och skattefinansierade skolväsendet att göra. Det är hög tid att vara tydlig med det, av flera skäl:

1. Skollagen är redan tydlig med att kommunala skolor inte får ha någon som helst konfessionell inriktning på vare sig undervisningen eller utbildningen i övrigt. Samma regler bör givetvis gälla för friskolor.

2. Eleverna får i religiösa friskolor de facto inte en neutral och allsidig utbildning – eller möjlighet att forma sin egen uppfattning i livsåskådningsfrågor.

3. Skolan är till för att eleverna ska nå kunskapskraven och formas som självständiga samhällsmedborgare – inte för att olika samfund ska få utöva ensidig religiös påverkan på barn och ungdomar. Det är orimligt att skattemedel ska gå till detta.

4. Religiösa friskolor bidrar till segregation och sortering av elever utifrån deras föräldrars trostillhörighet. Vi behöver gå i andra riktningen. Skolan ska ge elever med olika bakgrunder möjligheter att mötas. På så vis kan vi öka förståelsen för människor med andra bakgrunder, perspektiv och förutsättningar.

5. Det finns inget i Europakonventionen eller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som tvingar staterna att låta religiösa friskolor drivas med skattemedel eller ingå i det obligatoriska skolväsendet. Däremot är det viktigt att rätten att driva t ex bibelskola, koranskola eller humanistiskt ungdomsläger garanteras. Dessutom pekar andra internationella konventioner – bland annat Barnkonventionen – i en annan riktning: Religionsfriheten (att själv få välja eller välja bort religion eller annan livsåskådning) omfattar även barn.
Det ska bli intressant att följa hur denna fråga debatteras på Socialdemokraternas kongress, säger Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna. Det är hög tid att det är barnens religionsfrihet som sätts i fokus i denna fråga, och inte religiösa organisationers rätt att driva skolor.

1 kommentar:

Göran sa...

Ulf, jag ser det mer som att partiledningen snarare intagit en konserverande hållning till den nuvarande ordningen inför kommande val för att inte vara alltför avvikande gentemot alliansen (kanske minus "liberalerna"). Detta jämfört med de tongångar som framfördes av den tidigare ministern som valde att avgå. Och hårdare kontroll på sätt och vis ställer kravet på förbud offside gentemot de som vill ha hårdare tag. Som du förutser så kommer det säkert upp en del diskussioner i frågan på kongressen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se