20 mars 2017

Förespråkare för religiösa friskolor talar med kluvna tungor


Vad är poängen med religiösa friskolor – är det att ge särskild, religiös utbildning eller att erbjuda samma undervisning som i vilken annan skola som helst, fast med en religiös organisation som anordnare?

Problemet för företrädare för religiösa skolor att svara på den frågan är att religiös undervisning är förbjuden i skollagen – av samma skäl som politisk indoktrinering är förbjuden – samtidigt som man måste hålla fram sin religiösa profil för att det ska finnas någon logik alls i att man vill driva skolor. Därför säger religiösa företrädare emot sig själva oupphörligen i friskolediskussionen. Här är några exempel från en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet av två företrädare för Livets Ords kristna skolor:
 • Europas historia har gjort det skrämmande klart att ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle med nödvändighet måste organiseras med största respekt för medborgarnas åsikts- och religionsfrihet och detta gäller även utbildning.
  Detta är smärtsamt sant, på ett väldigt självklart sätt – det är just för att säkerställa barns religionsfrihet som religiös eller politisk indoktrinering i skolan inte kan vara tillåten. Livets Ord vill skydda föräldrarnas religionsfrihet på bekostnad av barnens, men det är faktiskt barnens rättigheter som är skolans uppgift och vårt gemensamma ansvar – särskilt nu när barnkonventionen ska skrivas in i svensk lag.
 • Kristna skolor lyder under samma lagar som alla andra svenska skolor och vi arbetar utifrån samma läroplaner och styrdokument med bred undervisning, behöriga lärare och stor kompetens i alla ämnen.
  Om kristna skolor gör samma sak som andra skolor behövs de inte. Men det är ju inte sant, de är specifikt kristna. Här försöker man mörka. Gå inte på det.
 • Kärnan i den kristna etiken är den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människor ska göra mot er ska ni göra mot dem”. För den som följer debatten om svensk skola, så blir ju frågan uppenbar. Är det verkligen en etisk diskussion som tar sin utgångspunkt i de kristna värderingarna som format vårt land under tusen år som är problemet?” 
  1. Den gyllene regeln är inte specifikt kristen utan har kommit till uttryck väldigt många av världens livsåskådningar, så att claima den åt kristendomen är både förvånande okunnigt och förbluffande otillständigt.
  2. Kärnan i kristendomen är istället att Jesus dog och återuppstod för våra synders skull – en väldigt specifikt kristen trosuppfattning som ingen utanför kristendomen ser som särskilt rimlig.
  3. Många traditioner har format Sverige, inte bara kristendomen. Dessutom, de delar som kristendomen har format är inte enbart positiva.
 • De liberala kvinnorna verkar vilja tvinga på alla skolor en sekulär värdegrund.
  Sekularism är ingen värdegrund. Slår man upp ordet, något som skolföreträdare borde bemöda sig om, skulle man vilja bli tagna på allvar, skriver NE så här (om man undantar alternativa betydelser som har med sekel att göra): ”världslig, i motsats till andlig eller kyrklig. I romersk-katolska sammanhang används ordet om personer eller institutioner som inte är knutna till någon religiös orden.” Om man ska utveckla det här innebär det att en sekulär skola – liksom en sekulär stat – inte tillhör någon trosinriktning. Den tillhör inte Livets Ord eller Katolska kyrkan, men heller inte Humanisterna eller ateismen. Skolan ska helt enkelt vara neutral inför religioner.
Varför är det här då viktigt? Som Livets Ords debattartikel illustrerar spelar man inte riktigt med öppna kort. Man vill indoktrinera barnen med religiösa värderingar, men håller i offentligheten bara fram sådana som hela världen kan enas omkring. Tystare är det om de kontroversiella frågorna, som om kvinnors rätt till sin egen kropp, skapelsetro/vetenskaplighet och homosexualitet.

Men framförallt – barn måste själva få en möjlighet att välja sin livsåskådning, på exakt samma sätt som de har full rätt att själva forma sig sin egen politiska uppfattning. Vill föräldrar fostra sina barn i sina egen tradition finns alla möjligheter att göra detta utanför skolan, som söndagsskolor, koranskolor, politiska ungdomsläger eller humanistiska livssynsläger. I skolan måste alla få mötas och lära sig om varandras traditioner och lära sig tolerera och kanske till och med uppskatta varandras olikheter.

Skolan kommer aldrig att kunna vara fri från livsåskådningar. Låt den då istället vara en mötesplats.

2 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Religiösa friskolor indoktrinerar fullt lagligt under skolgudstjänsterna

Mycket bra synpunkter, Patrik! Jag vill dock lägga till följande:

Vad Livets Ord framför allt förtiger är att de religiösa friskolorna har rätt att hålla gudstjänst, och alltså bedriva öppen religiös mission, om de gör det utanför de vanliga undervisningstimmarna. Det är ett missförhållande som framför allt Skolverket och skolpolitikerna bör lastas för, och som det talas alldeles för lite om. Ty religiös skolindoktrinering är givetvis lika förkastlig, och skadlig för elevernas religionsfrihet, oavsett i vilket forum den sker.

Det är teoretiskt möjligt att undervisningen i exempelvis religion och biologi i Livets Ords skolor inte utformas annorlunda än den i vanliga skolor, även om Livets Ord-rörelsens konfessionalism, vetenskapsfientlighet och fördomar säkerligen lätt färgar undervisningen. Om så sker är det förmodligen ganska lätt att dölja det för Skolinspektionen.

Men även om undervisningen i läroämnena mot förmodan skulle vara invändningsfri är alltså skolgudstjänsterna det inte.

Därför innebär religiösa friskolor alltid en kränkning av religionsfriheten.

Lars Torstensson sa...

Jag måste korrigera mig själv lite. Religiös indoktrinering i form av skolgudstjänster är inte fullt lika skadlig för elevernas religionsfrihet som sådan indoktrinering i religionsundervisningen, eftersom skolgudstjänsterna är frivilliga, vilket religionsundervisningen inte är. Men att skolan, vars uppgift det är att förmedla tillförlitlig kunskap, indoktrinerar elever, och ställer sig bakom tron på övernaturliga väsen som saknar påvisbar existens utanför de troendes inbillning, är stötande, och bedrägligt mot eleverna, oavsett i vilket forum detta sker. Och oavsett om det är frivilligt eller obligatoriskt att utsätta sig för indoktrineringen.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se