25 mars 2017

Ja, dags att säga nej till religiösa friskolor

13 socialdemokrater skriver på DN Debatt mycket bra om religiösa friskolor: "Dags för S att säga nej till religiösa friskolor":
Skolan ska se till att elever med olika bakgrunder kan mötas. Det är viktigt för att komma bort från vi-och-dem-samhället. Skolan ska även motverka segregation, låta barn och unga själva upptäcka och välja livsåskådning, och vara en frizon för elever som lever under sektliknande förhållanden. Religiösa friskolor motverkar allt detta och hör därför inte hemma i det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet. Det är nu därför hög tid att Socialdemokraterna på den stundande partikongressen tar tydlig ställning för att ställa samma krav på friskolor som på kommunala skolor: hela skoldagen ska vara helt fri från konfessionella inslag.
[...]
Socialdemokraternas partistyrelse föreslår att religiösa friskolor ska få finnas kvar, få drivas med skattemedel och vara del av det skolpliktiga skolväsendet – men att tillsynen och reglerna för dem ska skärpas något. Det är steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Skolan är till för elevernas kunskapsinlärning, inte för att ge olika trossamfund en möjlighet att bedriva religiös påverkan.
Läs debattinlägget på DN Debatt.

1 kommentar:

Lars Torstensson sa...

Sören Juvas – en religiös förmyndare

En mycket bra och angelägen artikel!

Jag noterar att Sören Juvas, ordförande i HBT-socialdemokrater, är en av undertecknarna av artikeln. Han är f d förbundsordförande i RFSL. Under hans ordförandetid förekom det då och då att RFSL-avdelningar firade gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan, liksom det fortfarande gör. Det skedde och sker trots att RFSL enligt sina stadgar är ett religiöst obundet förbund, vilket enligt vad RFSL:s kongress har fastslagit innebär att man inte kan göra religiösa ställningstaganden. Man blandar alltså sexualpolitik och konfessionell religion, vilket undergräver både obundenheten och sekularismen. Därigenom låter man också förstå att det är OK att pådyvla icke-kristna en kristen bekännelse, och att kristna har rätt att bryta mot regler som alla andra måste följa. Det är ett synsätt ägnat att främja föreställningen att det också är OK att frångå konfessionsfriheten i skolan, och att där blanda kunskapsförmedling och konfessionell religion, som man gör i de religiösa friskolorna. Vilket också strider mot sekularismen. Genom sitt eget religiösa förmynderi främjar RFSL alltså även det religiösa förmynderiet i samhället.

Sören Juvas borde sopa rent framför sin egen dörr.

Man kan tillägga att Juvas 2006 försökte undvika kritiken mot RFSL-gudstjänsterna genom att helt frankt ljuga om dem, och påstå att de aldrig har ägt rum! En ohederlighet så flagrant och fräck att man häpnar! Tio år senare säger RFSL:s nuvarande ordförande Frida Sandegård samma sak.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se