23 mars 2017

”Skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk”

Christer Sturmark, Åsa Wikforss, Ulf Danielsson och Christina Moberg skriver på DN Debatt om att skolans och mediernas syn på källkritik är problematisk:
Målet med källkritik är inte att få en allsidig bild av hur människor uppfattar världen utan att närma sig sanningen. Att söka sanning handlar i sin tur inte om att vara rättvis utan om att försöka förstå hur världen är beskaffad. Den som vill tänka själv är inte hjälpt av två opålitliga källor. Den som använder sig av expertgranskade källor, och motiverar varför, ska få ett A. Inte den som söker sig till subjektiva ytterligheter. Om den ena källan är seriös klimatvetenskap, och den andra klimatskeptisk pseudovetenskap, så når man inte sanningen genom att söka en position mitt emellan dem. Att något är en förstahandskälla har inte heller ett värde i sig – källan måste vara tillförlitlig. 
[...]
För att råda bot på det rådande debattklimatet finns skäl att dra lärdom av hur vetenskapliga diskussioner förs när de är som bäst. En vinst över en motpart blir meningslös om den inte grundar sig i en god argumentation och faktiskt leder närmare vad som kan betraktas som rätt eller sant. Om motparten presterar ett dåligt argument är det närmast en plikt att korrigera och förbättra argumentationen och sedan ge sig i kast med att bemöta det nya argumentet. Man förväntar sig också att motparten skall agera på samma sätt. 
I den offentliga och politiska debatten har det väl aldrig gått till riktigt på det sättet, men vad vi nu ser är en utveckling som fjärmar sig alltmer från det man kan betrakta som ett ideal. Man delar upp i termer av god eller ond, smart eller naiv, stark eller svag, där ändamålet, den kortsiktiga vinsten över motståndaren, går före allt annat.
Om utvecklingen inte vänder riskerar vi alla, oavsett övertygelse eller politisk färg, att bli till faktaresistenta populister.

1 kommentar:

Kristian sa...

Debatten i DN blev lite missvisande, tycker jag. Man kan få intryck av Sturmark & co att man borde få A om man bara tittar i NE, vilket förstås är orimligt. Man kan börja med NE för att skaffa sig grundfakta, men sedan behöver man förstås göra mer än så.

De borde ha citerat bedömningsgrunderna (gå till källan! sid 29 i deras länk)
http://idpp.gu.se/digitalAssets/1454/1454842_a----pre9-bedo----mningsanvisningar.pdf

Utdrag ur exemplet på ett svar på A-nivå:

"Jag skulle ha valt dessa källor för att i den ena står det positivt och den
andra negativt om man blandar dessa så kan man få det neutralt (rättvist). Det var
därför som jag inte valde den första källan för att den var så neutral. Det stod inte så
riktigt hur det kan vara, kändes inte som en första hands fakta för att det inte kändes
”personligt”. Alltså vad jag menar är att den sidan inte valde någon sida och då får
jag inte så nogrann info."


Naturligtvis blir det inte automatiskt neutralt/rättvist bara för att man "blandar", båda kan ju ha fel. Sedan blir det en motsägelse: Det är bra att blanda för då kan man få det neutralt, men jag valde bort NE för att den är neutral...

Ett A-svar borde snarare vara att kolla upp bakgrundsfakta (NE och helst någon ytterligare oberoende expertgranskad källa) och sedan använda dessa fakta för att bedöma trovärdigheten i de mer subjektiva källorna.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se